Česta pitanja o kurbanu

Česta pitanja o kurbanu

 

Pitanje

Šta sve može biti kurban i starosna dob svakog kurbana, a drugo me interesuje da li mora biti neparan broj učesnika u zajedničkom kurbanu 3,5,7 i još jedno kako 
postupiti u situaciji različitih cijena kurbana, recimo dijaspora i u Bosni, je li dozvoljeno cjenkati se za kurban, je li dozvoljeno platiti kurban po kilogramu, koja se dova uči kada hoćemo da proučimo na nož za klanje kurbana?

Odgovor

Kada je riječ o starosnoj dobi kurbana, za goveče se uvjetuje da je ušlo u treću godinu života, a ovca treba napuniti godinu dana. Iznimno može i starija od šest mjeseci ako je dobro ugojena i odrasla. Ne uvjetuje se neparan broj učesnika u velikom kurbanu. Može ih biti i četiri, šest. Ne treba se previše cjenkati oko kupovine kurbana, može se kupiti i na vagu. Prilikom klanja kurbana lijepo je proučiti dovu koju je učio Muahammed a.s.: Vedždžehtu vedžhije lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen muslimen, Allahumme minke ve leke, Bismillahi vallahu ekber!

Pitanje:

Kazao je Allahov Poslanik a.s.: “Ko proda kurbansku kožicu, njegov kurban je ništavan,nema ništa od kurbana.” (Hakim,hadis-hasen) Pitanje se nameće samo po sebi, svake godine naše kožice dajemo IZ-ci i ona prodaje naše kožice, kako pravdate takve postupke, na osnovu kojih
stavova, interesuje me za ubuduće pošto sam tek došao do ovoga hadisa pa sam zabrinut a imam puno povjerenje u Vaš odgovor.

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Hadis se odnosi na zabranu prodaje kožice od strane vlasnika kurbana, a ne na instituciju kojoj se daruje kurbanska kožica. Prema tome Islamska zajednica može prodati od džematlija darovane kožice i novac usmjeriti u Bejtul-mal, tj. za opće potrebe muslimana, prema procjeni nadležnih u Islamskoj zajednici. Šta bi inače IZ mogla uraditi sa hiljadama kožica nego ih prodati i novac usmjeriti u islamske projekte putem fonda Bejtul-mal? Zabrana prodaje odnosi se na vlasnika kurbana. Nema ništa sporno u takvoj praksi IZ.

Pitanje

Esselamu alejkum!
Član sam šehidske porodice iz Srebrenice i svake godine se susrećem sa dosta mojih sugrađana koje muči isto pitanje, ali nikako da nađu adekvatan odgovor, uključujući i mene samu.
1. Da li smo dužni klati kurban našim nestalim rahmetlijama- očevima, braći, (osim ako nas nisu zadužili) ili je bolje uraditi neki hajr za njihovu dušu?

2. Ako smo počeli klati kurban i koljemo ga 3 godine (što je vjerovanje većine naroda kojeg poznajem) u ime Allaha dž. š, a za duše rahmetlije, da li ćemo pogriješiti ako prekinemo klanje kurbana nakon te 3 godine?


Odgovor

1. Niste obavezni klati kurban za vaše nestale rahmetlije, osim ako su to oporučili, ali je sevap ako to učinite. Mislimo da je korisnije da sredstva za kupovinu tog neobaveznog kurbana darujete za izgradnju džamije, stipendiranje siromašnog učenika, pomoć siromašnoj povratničkoj porodici ili za neki drugi sličan hajrat, a da sevap od toga namijenite za dušu vaših nestalih osoba.

2. Nema nikakve obaveze da nastavite klati kurban nakon što ste to činili tri godine uzastopno, osim ako ste se zavjetovali. Sama radnja ne znači zavjet, pa prema tome nema ni obaveze da se to nastavi činiti.

Pitanje

Može li se prilikom klanja kurbana koristiti pištolj kojim se koriste mesari, da bi lakše oborili npr. krupnog bika?

Mogu li zajedno učestvovati osobe koje kolju kurban za mrtve i one kojima je kurban vadžib? Npr. u govečetu se sastaju tri kurbana koja su vadžib, a dva se kolju za mrtve, tj. za njihove duše. S obzirom da je jedno vadžib, a drugo je sadaka.
Unaprijed zahvalan! Wesselam.

Odgovor

1. Bolje je izvršiti klanje kurbana na tradicionalan način, bez korištenja pištolja za omamljivanje. Ukoliko je neophodno njegovo korištenje, dozvoljeno je, ali samo pod uvjetom da ne umrtvljuje životinje i onemogućuje istek krvi.

2. Dozvoljenoje da učestvuju oni kojima je kurban vadžib i koji to kolju po oporuci za svoje umrle, budući da svi imaju namjeru klanja kurbana, a ne s ciljem da dođu do mesa.

PITANJE:

Prlikom klanja kurbana da li je dozvoljeno presjeći kičmenu moždinu, tj. rastaviti “nosač” i “obrtač”, kičmene pršljenove?

ODGOVOR:

Ne preporučuje se presijecanje kičmene moždine i odvajanje glave od tijele preklane životinje ukoliko to uzrokuje totalnu paralizu životinje i onemugaćava isticanje dovoljne količine krvi, odnosno zadržava veće količine krvi u mesu od uobičajene.