Da li ćemo moći graditi džamiju u naselju “Š”?

Da li ćemo moći graditi džamiju u naselju “Š”?

U dopisu se, izmeđuostalog, kaže:   

Prema našim saznanjima u toku su aktivnosti vezane za usvajanje regulacionih planova za gradska naselja u Brčkom.

Želimo vas podsjetiti da smo mi u samoj pripremi regulacionih planova, u dogovoru sa vama, upućivali zahtjeve za lokacije koje su bile potrebne za izgradnju naše infrastrukture ( džamije, mezarja ), te smo iskazali i potrebu za lokacijom za džamiju u “Š” naselju.

Bilo je nekoliko opcija koje smo mi predložili kao kao moguće rješenje lokaliteta za džamiju, međutim, u prijedlog regulacionog plana za “Š” naselje nije niti jedan uvršten.

Za vašu informaciju, nama odgovara i prostor koji je u neposrednoj blizini “Š” naselja ( lokalitet gdje je vatrogasni dom, prostor AMD-a Brčko i sl. ).


Molimo vas da istrajete na stavu da se bez vaše saglasnosti ne može pristupiti usvajanju regulacionih planova za “Š” naselje, centar i uže gradsko jezgro, dok ne bude određen i ucrtan prostor za džamiju u tom dijelu grada.

Dopis su dobili: Atić Esad, SDP, Šemso Saković, SBiH i Ahmet Dervišević, SDA. U dopisu je naglašeno da se već sedam godina istrajava u naporima da se gradi džamija na lokalitetu naselja “Š”.