Dan ašure

Dan ašure

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 10. dan mjeseca muharrema 1444. god. po H. obilježava se kao Dan Ašure ili Jevmu-ašura.  Jevmu-ašura ove godine pada u petak, 28. jula 2023. godine

Poslanik, Muhammed, a. s. je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema, a nakon dolaska u Medinu našao je i Jevreje kako poste Ašuru. Tom prilikom je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

“Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r. a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, a.s.: “U narednoj godini ćemo inšallah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., preselio te godine!” (Muslim)

Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao da je post ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Obilježavanje dana ašure je duboko ukorijenjeno u tradiciji muslimana, ali je neophodno podsjećati  da musliman vlastitu tradiciju živi i prakticira u  skladu sa Kur'anom i sunnetom.

Deseti dan muharrema se također obilježava pripremanjem i služenjem posebnog jela koje su u Bosni jednostavno naziva hašure (arapski ašura). To je ustvari jedna vrsta miješanog kompota ili hošafa od voća, zrnastog povrća i žitarica.

Bošnjačka usmena književnost spominje hašure sa 44 do 70 vrsta voća, povrća i žitarica. Ako ih se ne može više sabrati, onda mora biti najmanje sedam sastojaka hašure. Neki pisci smatraju da je broj sedam vezan za iscrpljene rezerve hrane koje je Nuh-pejgamber našao u svojim zalihama kada je njegova lađa  konačno pristala na Araratu.  Nuh-pejgamber je u svojim zalihama našao još svega sedam vrsta namirnica, od kojih je u znak zahvalnosti Bogu pripremio svečani objed. Vjerovatno je odatle među Bošnjacima u nekim krajevima Bosne bio običaj da se berićeta radi uoči muslimanske Nove godine nabavlja i kupuje sedam osnovnih životnih namirnica, kao što su brašno od raznih žitarica, so, masnoća, riža, krompir, šećer, suho voće ili druge namirnice, zavisno od prirode poljoprivrednih kultura koje su se u datom kraju uzgajale.

S obzirom na značajne događaje koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan, deseti dan mjeseca muharrema u muslimanskoj tradiciji oslovljava se i kao  “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika).  Centralni program u povodu Jevmu-ašure,  za područje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, bit će upriličen u ponedjeljak 8. augusta u Hadži Sinanovoj tekiji u Sarajevu.