“Dani vakufa 2013” i u Brčkom

“Dani vakufa 2013” i u Brčkom

 

Sarajevo,3. juni 2013. (MINA) – U povodu početka manifestacije „Dani vakufa 2013“, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirala je danas konferenciju za medije  na kojoj je direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović predstavio programske sadržaje manifestacije i neke od realiziranih aktivnosti.

Direktor Zajimović je podsjetio da Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH već treću godinu organizira manifestaciju pod nazivom „Dani vakufa u BiH“. Ovogodišnja manifestacija bit će održana u Sarajevu, Brčkom, Gradačcu i Bugojnu, u periodu od 04. do 09. juna 2013. godine.

Manifestacija se sastoji od kulturno-obrazovnih i vjerskih sadržaja: izložbe vakufnama i arhivske građe, okruglih stolova, tribina, promocije knjige, dodjela plakete najistaknutijem vakifu u BiH, hutbe, mevluda i hatme vakifima.

Zajimović je kazao da će otvaranje manifestacije biti 04. juna 2013. u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u 14:00 sati i tom prilikom bit će prikazana kraća video projekcija o aktivnostima Vakufske direkcije, dodijeljena Plaketa za doprinos afirmaciji i unapređenju vakufa i otvorena izložba karakterističnih vakufnama. U okviru manifestacije izvršit će se promocija knjige „Ćurčića vakuf“, autora Bakira Tanovića, te održati tribina „Ženski vakufi“, o čemu će govoriti mr. Selma Avdić i dr. Kerima Filan. Direktor Zajimović je posebno naglasio važnost okruglog stola koji će se održati na Fakultetu islamskih nauka na temu „Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo-problemi i rješenja“. Na okruglom stolu uzet će učešće predstavnici Međureligijskog vijeća (vjerskih zajednica i crkava), predstavnici nacionalnih društava, a pozvani su i nadležni državni organi. Vakufska direkcija na ovaj način želi još jednom istaknuti važnost restitucije i povrata vakufske imovine, potaknuti postizanje što većeg nivoa društvenog kompromisa oko ovog pitanja i ohrabriti vlasti da naprave taj odlučujući iskorak i donesu odgovarajući zakon.

Također, u okviru manifestacije proučit će se mevlud i hatma pred duše svih vakifa i održati tematska hutba o vakufima u svim džamijama.

Prema riječima Zajimovića, od pokretanja ove manifestacije intencija Vakufske direkcije bila je da se programski sadržaji realiziraju u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, u skladu sa sloganom da je Bosna i Hercegovina zemlja vakufa. Ovogodišnji gradovi partneri manifestacije su Bugojno, Brčko i Gradačac. U Bugojnu će se otvoriti vakufska poslovna zgrada Medžlisa Islamske zajednice Bugojno, dok će se u Brčkom održati okrugli sto „Uloga vakufa u razvoju Brčkog sa posebnim osvrtom na vakuf Alijage Kučukalića“ i akademija pod nazivom: „Brčko je grad vakifa“ u okviru koje će se prikazati dokumentarni film o vakufima u BiH i video prezentacija sačuvanih objekata vakufa Alijage Kučukalića. U Gradačcu će biti otvorena izložba arhivske građe o vakufima u Gradačcu, održati se tribina „Vakuf  begovske porodice Gradaščević, historijski prikaz i mogućnosti revitalizacije“ te promovirati knjiga o Ćurčića vakufu.

Vakufska direkcija je uvjerena da održavanje višednevne manifestacije posvećene vakufima tokom koje se osvjetljava kulturna, socijalna, obrazovna, vjerska i općedruštvena dimenzija i uloga vakufa, pomaže u jačanju svijesti o značaju i ulozi vakufa u današnjem vremenu, promovira vakufe i nova uvakufljenja, kao i da doprinosi u procesu povrata uzurpiranih i oduzetih vakufa, jer su vakufi imali izuzetnu ulogu u kulturnoj, obrazovnoj i društvenoj povijesti Bosne i Hercegovine i razvoju gradova i privrednih djelatnosti na ovim prostorima.

Direktor Vakufske direkcije je naglasio da Vakufska direkcija kroz različite aktivnosti i projekte nastoji razvijati socijalne i općedruštvene aspekte vakufa, te naglasio da je Vakufska direkcija u saradnji s različitim vakufskim i humanitarnih organizacijama iz muslimanskog svijeta tokom posljednje godine osigurala nabavku specijaliziranog minibusa za potrebe Centra “Vladimir Nazor“ u vrijednosti od 141 000 KM, osigurala je za potrebe KCUS u Sarajevu i Kantonalne bolnice u Zenici 50 invalidskih kolica u vrijednosti od 30 000 KM, nabavku ambulantnog vozila za unapređenje zdravstvenih usluga štićenika Centra Duje u Doboj Istoku u vrijednosti 85 000 KM, zatim kupovinu krava za povratnike u RS u vrijednosti od 50 000 KM, pomoć u vrijednosti od 49 000 KM za izgradnju roditeljske kuće u Sarajevu za djecu koja boluju od raka, te stipendiranje 60 studenata koji su smješteni u studentskim domovima Bjelave i Nedžarići. Senaid Zajimović je, također, istakao da će u okviru ove manifestacije u Brčkom, Doboju, Bihaću, Goraždu, Mostaru, Travniku, Tešnju i Sarajevu biti podijeljeno stotinu invalidskih kolica.