Dislocirana nastava Sarajevskog univerziteta

Dislocirana nastava Sarajevskog univerziteta

Nastava će se izvoditi u Brčkom u zgradi Islahijeta koju su Medžlis Islamske zajednice Brčko i BZK Preporod Brčko distrikt BiH za ove svrhe besplatno stavili na raspolaganje Sarajevskom univerzitetu.
Od danas, ponedjeljak 13. avgusta do 28. avgusta, traje Konkurs za drugi upisni rok. Prijave se mogu dostaviti u zgradi Islahijeta svakim radnim danom od 09 do 15 sati ili na fakultetima u Sarajevu, lično ili putem pošte.

Kandidati koji namjeravaju upisati dislocirani studij u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine na Odsjeku za fiziku i matematiku oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i upisivat će se na osnovu postignutog uspjeha iz srednje škole.

Kandidati koji namjeravaju upisati dislocirani studij na Odsjeku za  biljnu proizvodnju polagaće prijemni test o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  lično u  zgradi Islahijeta svakim radnim danom od 09- 15 sati ili na telefon 061 344 946.