Dr. Džemaludin Latić gost tribine

Dr. Džemaludin Latić gost tribine

Dr. Latić govorio je o napadima na lik Muhammeda a.s. koji dolaze sa “Zapada” i o načinu na koji muslimani treba da se bore protiv ove pojave.

U svom izlaganju Latić je posebnu pažnju usmjerio na odgoj mladih i borbu protiv nametanja opasnih životnih nazora koji im se, kao pozitivni i moderni, serviraju na razne načine, pa je izmeđuostalog rekao: “Ako nam omladina prihvati teorije relativizma, niko ih neće odgojiti.”

Isti dan je u Aneksu bijele džamije poslije jacije namaza održana tribina i promocija knjige “Cvjetovi iz Muhammedove s.a.v.s. bašče, (autor: Muhammed Jusuf Kandehlevi) koju je Latić preveo na naš jezik.