Dr. hfz. Safvet Halilović gostovao u Brčkom

Dr. hfz. Safvet Halilović gostovao u Brčkom

U subotu 8. novembra 2014. godine, kako je ranije i najavljeno, gost subotnje tribine bio je dr. hfz. Safvet Halilović iz Zenice.

Dr. Halilović je govorio na temu: “Musliman u kontekstu savremenih fitni i izazova”. U toku izlaganja dr. Halilović je govorio o izazovima vremena u kojem živimo posebno ističući kako proživljavamo proces redefiniranja tradicionalnih obrazaca vrijednosti. U ovom vremenu posebno je izražena i degradacija stvarnih s ciljem nametanja projiciranih, odnosno lažnih autoriteta. Današnji muslimani se, također, susreću i sa pojavom nametanja i širenja raznih ekstremističkih stavova i ideologija i još mnogo negativnih i loših pojava.

Na sve ovo muslimani treba da daju odgovore koji treba da se realiziraju na dva plana i to na individualnom i kolektivnom planu.

Svaki pojedinac treba da se duhovno osnaži a najbolji način postizanja te duhove snage dr. Halilović vidi u češćem i iskrenijem obraćanju Bogu, čestom učenju Kur'ana i zastupljenosti što više raznih vidova ibadeta u našem životu.

Na kolektivnom planu se zajednica stavlja u fokus a zdrava zajednica je nemoguća bez zdravog pojedinca. Stoga, ističe dr. Halilović, treba njegovati porodične vrijednosti, graditi što pravednije odnose u društvu te dati što snažniji poticaj  obrazovanju mladih. Osim navedenih poruka vrijedi istaknuti i poziv da se u tumačenju islama promovira ideja umjerenosti odnosno koncept srednjeg puta kojeg je ovaj alim isticao na svim dosadašnjim gostovanjima u Brčkom.

Posebno nas raduje da je i ovaj put sala u aneksu Bijele džamije bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Naredna tribina najavljena je za subotu 15. novembra 2014. godine u istom terminu (poslije jacije-namaza)  kada je planirano da govori dr. Šefik Kurdić.

sh2