Dr. hfz. Safvet Halilović govorio na temu: “Vjernik između straha i nade”

Dr. hfz. Safvet Halilović govorio na temu: “Vjernik između straha i nade”

U velikoj sali restorana Divanhana je u okviru manifestacije “Ti si ruža džennetska” održana tribina na temu: “Vjernik između straha i nade”. Tribina je održana u subotu 6. novembra 2021. godine a gost je bio dr. hfz. Safvet Halilović.

Dr. Halilović je, tumačeći kur'anske ajete i hadise Muhammeda a.s. o pomenutoj temi, govorio o ispravnom razumijevanju stanja vjernika u pitanju odnosa prema nadi u Allahovu milost i strahu od džehennemskog azaba.

Dr. Halilović je čest gost u Brčkom a broj prisutnih na ovom skupu najbolje govori i da je njegov angažman na polju misionarstva itekako prepoznat u ovom gradu.

Naredni program u ovogodišnjoj mevludskoj manifestaciji održat će se na istom mjestu u subotu 13. novembra 2021. godine poslije jacije-namaza kada će se promovirati roman “Ptice bijele” autorice Naze Mehmedović-Salkić.