Dr. Tarik Ramadan: Vjeronauka nije protiv sekularizma!

Dr. Tarik Ramadan: Vjeronauka nije protiv sekularizma!

Profesor Ramadan, rođeni Švicarac i unuk čuvenog Hasana el-Bene, osnivača Muslimanskog bratstva u Egiptu je istakao kako se odnedavno i u Francuskoj, koja važi za potpuno sekularno društvo, govori o tome treba li podučavati vjeru u školama, jer neznanje i neobrazovanost ne pomažu učenicima. „Ako ste slobodni, ne znači da trebate biti neznalice” – kaže Ramadan.

Na pitanje novinara kako komentira rasprave o statusu vjeronauke, poučavanju vjere u državnim školama, koje su u Bosni i Hercegovini izazvale veliku pažnju, te je li to, prema njegovom mišljenju, odvajanje vjere od države i ima li dublji smisao, profesor Ramadan je kazao sljedeće:

“Kada u državi imate nekoga ko u ime sekularizma i odvajanja vjere od države promovira neznanje, onda imate problem. U pluralnom društvu morate znati i učiti o vjeri. Tu postoje dva nivoa. Prvo, trebate učiti o svojoj vjeri, a onda i o drugim vjerama. Sekularno društvo znači poštovanje vjera i podučavanje različitostima. Vjeronauka u školama nije protiv sekularnog društva. Naprotiv! Sekularizam ne znači promoviranje neznanja nego tolerancije i upoznavanja, poštovanja ljudi oko vas. Na tome se mora raditi. Ono što je moje iskustvo kao muslimana koji živi i radi u Evropi, jeste da postoje ljudi koji  se boje i zaziru od muslimana, ali ne samo što nas takvima vide nego zato što ništa ne znaju o nama, a ni mi sami ne znamo o sebi. Mnogi prolaze kroz krizu identiteta i ako sada u ime sekularne države idemo ka uklanjanju vjeronauke u školama, to je pogrešno.

Profesor Ramadan je naglasio da je neophodno podučavati u učiti svoju vjeru, ali ne treba zaboraviti i učiti o drugima. Moramo biti razumni i zato nam treba obrazovanje.

Na kraju je ovaj ugledni islamski mislilac s Oksforda podsjetio kako je “društvo neznanja uvijek društvo potencijalnih sukoba.” – prenosi Udruženje vjeroučitelja Tuzlanskog kantona!