Hafiz Ismail ef. Čehić magistrirao na Fakultetu islamskih nauka

Hafiz Ismail ef. Čehić magistrirao na Fakultetu islamskih nauka

Magistarski rad  na temu „Durijevi rivajeti u kira'etima Ebu ‘Amra i Kisa'ija“ na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio  hafiz Ismail ef. Čehić čime je stekao zvanje magistra islamskih nauka u oblasti Kir'eta. Javna odbrana upriličena je u četvrtak 25. februara 2016. godine u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka pred komisijom u sastavu:

-prof. dr. Mehmed Kico, predsjednik,

-doc. dr. hfz. Kenan Musić, član

-doc. dr. kurra’ hafiz Dževad Šošić, član mentor

 

Veliki broj pristnih imao je priliku vidjeti veoma dinamičnu prezentaciju rada a tokom odgovaranja na postavljena pitanja od strane članova komisije hafiz Čehić je pokazao koliko suvereno vlada materijom koja mu je bila predmetom istraživanja. S obzirom da kira'etska znanonst na našim prostorima nije istražena u punom kapacitetu ovaj rad, osim što doprinosi boljem razumijevanju kira'etskih razlika, otvara put ka obimnijim istraživanjima ove znanstvene discipline.

Pored velikog broja prisutnih članova porodice, rodbine, prijatelja i profesora Fakulteta islamskih nauka ovoj svečanosti prisustvovali su i imami Medžlisa Islamske zajednice Brčko predvođeni glavnim imamom mr. Mustafa ef. Gobeljićem.

Hafiz Ismail ef. Čehić uposlenik je Medžlisa Islamske zajednice Brčko na mjestu imama u džematu Rijeke. Veoma aktivan je na polju učenja Kur'ana i poučavanja drugih Kur'anu što realizira kroz mekteb i halku Kur'ana u džematu Rijeke i kao voditelj “Škole Kur'ana” u džematu Gornji Rahić. Redovan je učesnik takmičenja učača Kur'ana gdje već nekoliko godina unazad ostvaruje veoma zapažene rezultate. Pored navedenih aktivnosti vrijedi istaknuti da je hafiz Ismail učač i hafiske mukabele u Bijeloj džamiji u Brčkom. Aktivan je također i u ulozi muhaffiza a do sada je izveo jednog kandidata. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Govori arapski i engleski jezik.

Hafizu Ismail ef. Čehiću čestitamo na postignutom uspjehu uz dovu Uzvišenom Gospodaru da mu podari snage, volje i moći da i dalje svojim djelovanjem doprinosi općem dobru.