Izrada studije o opravdanosti i izvodljivosti otvaranja obdaništa u okvirima Islamske zajednice

Izrada studije o opravdanosti i izvodljivosti otvaranja obdaništa u okvirima Islamske zajednice

Ibrahim-ef. Begović, voditelj-koordinator rada ovog tima ispred Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta, upoznao je članove tima (dr. Nusreta Kepeš, stručna voditeljica tima, Ševko-ef. Sulejmanović, Enver-ef. Tursunović, dr. Anela Hasanagić i mr. Arzija Mahmutović – članovi) sa detaljima odluke i zadacima koji su postavljeni pred tim. Naime, u postupku izrade studije, pored ostalog, potrebno je:

– utvrditi opravdanost otvaranja obdaništa unutar Islamske zajednice

– definirati ciljeve koji se žele postići

– utvrditi normativne i stručne pretpostavke

– ispitati potrebe i utvrditi teritorijalne prioritete

– predvidjeti optimalnu finansijsku konstrukciju

– definirati redoslijed aktivnosti u postupku konkretne realizacije

– načiniti procjenu rezultata djelovanja IZ kroz sistem ovih ustanova.

Tokom prvog radnog sastanka vođena je vrlo sadržajna diskusija o brojnim aspektima iz oblasti koju studija treba da obradi, dogovorene konkretne aktivnosti i faze njihove realizacije. Osnovni zaključak je da Islamska zajednica treba i može razvijati područje svoga djelovanja i kroz sistem predškolskih ustanova.

Članovi tima su pokazali veliku spremnost da predano rade kako bi studija bila urađena kvalitetno i u predviđenom roku. Prva faza aktivnosti obuhvata ispitivanje potreba i raspoloživih kapaciteta  za razvijanje predmetne djelatnosti, te obrada i analiza prikupljenih podataka kao osnova za sljedeće faze.

Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta