Korak naprijed: Portal posvećen mektebu

U sklopu ove podstranice planirano je postavljanje materijala i sadržaja koji će biti od koristi maullimima i polaznicima mektepske nastave, kao što su nastavni planovi i programi, nastavne pripreme, prigodni  edukativni  sadržaji, te razne vrste drugih aktivnosti.

Više informacija o metebima kao i sadržajima za polaznike, muallime i roditelje možete saznati na:

  www.rijaset.ba/metkeb