Kurban za Behram-begovu medresu

Kurban za Behram-begovu medresu

KURBAN ZA MEDRESU je akcija kojom Behram-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika.

Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju svoga kurbana Behram-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu toga kurbana. U organizaciji Muftijstva tuzlanskog i Behram-begove medrese se nabavlja stoka, vrše potrebni veterinarski i sanitarni pregledi i na šerijatski način vrši klanje stoke.

KURBAN ZA MEDRESU se može uplatiti u Behram-begovoj medresi, u sjedištima medžlisa Islamske zajednice u BiH, putem bankovnih računa Muftijstva tuzlanskog u Tuzli, te na blagajni Muftijstva tuzlanskog. Gotovinske uplate u Tuzli se mogu izvršiti lično svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Adrese su:

Behram-begova medresa ulica Behram-begova 1, Tuzla

Medžlis Islamske zajednice Tuzla Seadbega Kulovića 4, Tuzla

KURBAN ZA MEDRESU košta 350,00 KM.

Uplate se mogu izvršiti na sljedeće brojeve računa:

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

Primalac: Muftijstvo tuzlansko Račun broj: 1321002002626215 kod NLB banke DD Tuzla

Za uplate iz inozemstva:

F56 Intermediary Bank: Deutsche Bank AG Frankfurt A/M SWIFT: DEUTDEFF

F57 Account with institution /936272405 (za uplate u valuti $) ili /936272410 (za uplate u valuti €) NLB BANKA DD TUZLA BIC: TBTUBA22XXX

F59 Beneficiary customer /1321002002626215 Muftijstvo tuzlansko IBAN BA391321010160697046

Na sve uplate obavezno naznačiti: Uplata za kurban

KURBAN ZA MEDRESU se može uplatiti sve do srijede 23. septembra 2015. godine, tj. do dana uoči Bajrama.

VAŽNO!

O svim uplatama iz inozemstva potrebno je obavijestiti Behram-begovu medresu putem telefona broj +387 35 281 151, telefaxa broj +387 35 281-154 ili e-maila info@bbm.edu.ba.