Manifestacija „Dani vakufa” u Bosni i Hercegovini

Manifestacija „Dani vakufa” u Bosni i Hercegovini

Manifestacija „Dani vakufa” u Bosni i Hercegovini bit će obilježena kroz različite kulturno-obrazovne sadržaje kao što su: naučni skupovi i okrugli stolovi na teme vakufa, tribine, izložbe, promocije, prezentacije u Sarajevu, Mostaru i Livnu. Pored Vakufske direkcije u organizaciji ove manifestacije sudjelovat će kao suorganizatori i Fakultet islamskih nauka, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Medžlis IZ Sarajevo te Gazi Husrev-begov vakuf i Institut za proučavanje tradicije Bošnjaka. Tendencija je da ovogodišnja manifestacija preraste u tradicionalnu manifestaciju koja bi se održavala svake godine.

Cilj manifestacije je aktualiziranje pitanja vakufa i vakufske imovine u Bosni i Hercegovini te problemi sa kojima se vakufi suočavaju.

Naime, promjenom različitih društveno-političkih sistema, počev od 1920. godine pa do današnjih dana, vakufska imovina u Bosna i Hercegovini doživjela je značajan pad. Državni aparati nemilosrdno su razvlastili vakufe tako da je agrarnom reformom oduzeto preko 60% vakufske zemlje. Dolaskom komunizma na području bivše Jugoslavije u postupku nacionalizacije oduzeto je više od 95% postojeće vakufske imovine. Ovi podaci govore da je ovakvim načinom i odnosom državnih aparata prema vakufu ozbiljno ugroženo njegovo postojanje. Iako je samo 5% imovine preostalo u vlasništvu vakufa, sačuvana je ova izuzetno važna pravna institucija. Također, veliki dio tog preostalog dijela vakufske imovine je porušen, uništen i devastiran tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Ali i u aktualnom trenutku vakufi se suočavaju sa pokušajima njihovog uzurpiranja i uništavanja.

Vakufska direkcija smatra da će održavanjem manifestacije „Dani vakufa” doći do podizanja svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, promociji vakufa, njihovoj afirmaciji i zaštiti.

Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju imala i ima veliki broj vakifa koji su na nesebičan način vakufili svoju imovinu ili njen dio u opće korisne svrhe. Većina starih gradova u našoj zemlji svoj nastanak i razvitak vezuju uz pojavu nekog vakufa, odnosno uz ličnost vakifa te je stoga manifestacija ove vrste potrebna i kako bi se prisjetili tih velikih vakifa.