Medžlis Islamske zajednice Brčko: I N S T R U K C I J A

Medžlis Islamske zajednice Brčko:   I N S T R U K C I J A

U skladu sa predloženim mjerama nadležnih državnih organa kao i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u vezi suzbijanja širenja koronavirusa dženaze na području Medžlisa Islamske zajednice Brčko klanjaju se u terminima 13,00 i 14,30 sati. 

Na osnovu naredbe Kriznog štaba Brčko distriktra da se svi javni skupovi, uključujući i vjerske skupove, održavaju sa minimalnim brojem prisutnih apelujemo na džematlije da se pridržavaju mjera minimalnog socijalnog kontakta, a posebno prilikom izjavljivanja ta'zije/saučešća ožalošćenim. 

Preporučuje se, zbog zaštite zdravlja i sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, dženaze obavljaju samo uz prisustvo članova porodice, i u što manjem broju da bi se izbjegla mogućnost pojave i prenošenja zaraze. 

Svim građanima preporučujemo da se za bilo kakve informacije i eventualne sastanke sa službenicima Medžlisa Islamske zajednice Brčko obrate na broj telefona  049/ 214 195 ili putem mail adrese medzlisbrcko@gmail.com