MRV: Manje napada na vjerske objekte u BiH, ali su česti

MRV: Manje napada na vjerske objekte u BiH, ali su česti

Iz izvještaja ministarstava unutarnjih poslova u FBiH i centara javne sigurnosti u RS-u uočava se da su u velikom broju slučajeva krivična djela napada na vjerske objekte okarakterizirana kao djela oštećenja tuđe stvari.

“Mali broj napada na vjerske objekte tretira se kao krivično djelo izazivanja vjerske mržnje. Smatramo da se ovo mora promijeniti jer se često napadi na vjerske objekte vrše motivirani mržnjom prema određenoj crkvi ili vjerskoj zajednici, ” preporučeno je na današnjoj pres-konferenciji MRV u BiH.

Osim pooštravanja sankcije protiv počinilaca napada MRVBiH u godišnjem izvještaju preporučuje i postavljanje videonadzora nad vjerskim objektima koji su više puta bili predmet napada.

U godišnjem izvještaju MRVBiH naglašava dobru suradnju s policijskim agencijama u BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar kaže da policijski organi na svim razinama čine sve što je u njihovim ovlastima na otkrivanju i privođenju pravdi počinilaca napada na vjerske objekte i vjernike, ali i da se tom problemu treba pristupiti multidisciplinarno. To, prema njegovom mišljenju, podrazumijeva uključivanje čitavog društva, obitelji, vjerskih zajednica, škola i drugih.

Predsjednik MRVBiH kardinal Vinko Puljić naglasio je da je namjera monitoringa da se kroz poštivanje vjerskih objekata kao nečeg svetog, kao izraza identiteta i simbola ljudskog, na neki način mijenja mentalitet društva i razvija osjećaj za poštivanje onog vrijednog.

“Zato želimo u javnosti izgrađivati osjećaj svetih mjesta. U društvu želimo ugraditi osjećaj za poštivanje vjerskih objekata. Tako želimo biti dio svjetske akcije poštivanja vjerskih objekata,” kazao je.

Sveštenik Čedomir Đelma starješina je Hrama svetog Save u Blažuju od aprila 2004. godine. Kaže da se u tom periodu desilo više napada na vjernike i vjerske objekte i drugu crkvenu imovinu. Većina tih napada nije riješena, a počinitelji nisu otkriveni.

Ističe da s tim informacijama nisu izlazili u javnost jer nisu željeli „dolijevati ulje na vatru“. Ipak događaj iz 2011., kad je uoči Spasovdana Hram svetog Save u Blažuju ispisan s oko 30 grafita s negativnim porukama, privukao je pažnju javnosti mada su i tad, kaže otac Đelma, neke njegove starije kolege mislile da ne treba ići u javnost s tim informacijama.

“Policija je brzo reagirala, počinioci su otkriveni. Zabrinjava što su to ovog puta bile punoljetne osobe koje dotad nisu vršile prekršaje. Kao što osuđujemo to što su učinili, tako pozdravljamo što su poslije došli da se izvine i oni i njihovi roditelji. Nadam se da je to izvinjenje bilo istinski iz duše. Ako i nije, trebalo bi da radimo da to tako bude. Naš stav je da, i da još sto puta to ponove, ne mogu nas natjerati da mrzimo njih niti njihov narod niti njihovu religiju,” kazao je otac Đelma i zahvalio Općini Ilidža koja je brzo sanirala štetu i svima koji su osudili taj čin.

Od početka implementacije projekta od novembra 2010. do kraja oktobra ove godine na adresu MRV-a pristigle su 83 prijave napada na vjerske objekte. Od toga je 39 napada registrirano u RS-u, te 44 u FBiH. U prvoj godini monitoringa registrirano je 56 napada na vjerske objekte u BiH, a u drugoj upola manje tih napada.

Projekt MRV-a u BiH nazvan “Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u BiH” ima za osnovni cilj poboljšati zaštitu vjerskih i drugih objekata od značaja za crkve i vjerske zajednice svih konfesija u BiH. Projekt je finansirala Ambasada SAD-a u BiH.

(FENA)