Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorirao Mustafa-ef. Gobeljić

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorirao Mustafa-ef. Gobeljić

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je u ponedjeljak, 16. novembra 2020. godine zvanje doktora islamskih nauka u oblasti hadisa stekao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa-ef. Gobeljić.

Doktorski rad na temu: „Kvalitativna analiza tekstova o sunnetu u bosanskohercegovačkoj islamskoj periodici u drugoj polovini XX stoljeća odbranio je pred komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. Zehra Alispahić , član i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član.

Mustafa Gobeljić je rođen 10. oktobra 1964. godine u mjestu Gobelje, općina Vlasenica. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1983. godine, a 1997. godine okončao je dodiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Na istom fakultetu je 2011. godine uspješno odbranio magistarski rad, također iz oblasti hadisa, a tema rada je: „Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život“.

Do sada je objavio oko 70 radova među kojima su radovi stručne, informativne, kritičko-analitičke i literarne naravi, zatim rasprave, prikazi knjiga i sl. Svoje radove je objavljivao u listovima i časopisima: Novi Muallim, Glasnik, Zbornik radova Vakufske direkcije Sarajevo, Zemzem, Preporod, Hikmet, Muallim, Muslimanski glas, Zmaj od Bosne, Ljiljan, itd.

U imamskoj službi je od 01.09.1983. godine kada počinje raditi u džematu Drinjača – Medžlis Islamske zajednice Zvornik. Zatim je radio u džematu G. Lukavac – Medžlis IZ Gradačac. Kraći period je radio u Janji, da bi 01.11.1991. godine prešao u džemat Dizdaruša Medžlis IZ Brčko. Od 1992. godine obavlja dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Brčko.