Nagradni konkurs „Novog muallima”

Nagradni konkurs „Novog muallima”

Pravo prijave radova imaju svi bosanskohercegovački i strani državljani. Dopušteno je i koautorstvo, i u tom se slučaju nagrada dijeli.

Na konkurs se mogu prijaviti naučno-istraživački i stručni radovi iz područja odgoja i obrazovanja.

Rad optimalnog opsega (ukupno 40.000 karaktera sa fusnotama, literaturom i sažetkom rada) mora biti napisan na bosanskom jeziku i predan najkasnije do novembra 2011. godine.

Na konkurs mogu biti prijavljeni samo neobjavljeni radovi koji nisu nigdje ponuđeni za objavljivanje.

Pri ocjeni radova vrednovat će se kvaliteta, originalnost i tehnička izvedba rada.

Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 2.000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Dodatne informacije vezano za konkurs kao i prijavnicu možete naći na linku ispod:

Konkurs „Muallimova nagrada”