Nova hidžretska godina nastupa u nedjelju 8. augusta sa akšam-namazom

Nova hidžretska godina nastupa u nedjelju 8. augusta sa akšam-namazom

Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 8. augusta. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 11 dana od godine sunčevog kalendara.

Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.

Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji na njega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.