Održan edukativni susret: “Prepoznavanje i prevencija nasilja – osnaži se, reaguj i biraj da ne budeš žrtva”

PIŠE: Zahida Vračo

Održan edukativni susret: “Prepoznavanje i prevencija nasilja – osnaži se, reaguj i biraj da ne budeš žrtva”

U okviru projekta pod nazivom “Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja” kojeg realizira Međureligijsko vijeće u BiH u partnerstvu sa World Vision Bosna i Hercegovina Fondacija, te pokroviteljstvom Evropske unije, u Brčkom je u subotu, 27. aprila 2024. godine u sali restorana Divanhana održan edukativni susret pod nazivom “Prepoznavanje i prevencija nasilja – osnaži se, reaguj i biraj da ne budeš žrtva”.

Edukativni susret je organiziran od strane predstavnica Mreže žena vjernica u Međureligijskom vijeću u BiH u saradnji sa Odborom za međureligijsku saradnju u Brčko Distriktu.

Cilj edukacije je podizanje svijesti o ozbiljnosti i prisutnosti problema nasilja u porodici i društvu, edukacija žena i djevojaka o svim oblicima i vrstama nasilja, čak i onim najsuptilnijim, teško prepoznatljivim, koji ako se ne osvijeste i ne prepoznaju, zatim na vrijeme i adekvatno ne reaguje i zaustavi, mogu dovesti do tragičnih ishoda. Kroz samu edukaciju cilj je bio ohrabriti i motivisati žene i djevojke da, prilikom prvog iskustva sa bilo kojim oblikom nasilja, osvijeste iskustvo, prepoznaju i kroz predstavljene metode i načine reaguju na vrijeme. Cilj nam je ukazati na važnost prevencije nasilja koje sve više uzima maha i postaje tako normalizovani oblik ponašanja kako u poorodici tako i u društvu, ukazati na važnost pružanja podrške jedni drugima u cilju prevencije i suzbijanja nasilja, te stvaranja sigurne atmosfere i okruženja za sve pojedince u zajednici.

Na samom početku prisutne je pozdravila i poselamila koordinatorica malog granta pod nazivom “Prepoznavanje i prevencija nasilja -osnaži se, reaguj i biraj da ne budeš žrtva”, Zahida Čehić, predstavnica Mreže žena pri Međureligijskom vijeću u BiH.

Također, skupu su se obratili Mustafa-ef. Gobeljić, član Odbora za međureligijsku saradnju ispred Islamske vjerske zajednice, te prečasni Damir Ivanović, član Odbora za međureligijsku saradnju ispred Katoličke vjerske zajednice.

Edukatorica Alma Đedović, diplomirani pedagog-psiholog, žene i djevojke je upoznala sa osnovnim naznakama kada je u pitanju nasilje i prepoznavanje nasilja.

Ono što je edukatorica istakla na samom početku je to da je od krucijalnog značaja za poboljšanje situacije i prevenciju nasilja u društvu, učešće i muškaraca u aktivnostima koje se sprovode u cilju prevencije i smanjenja nasilja. Nažalost, dosadašnja iskustva i viđenja nam pokazuju da su žene te koje same pokreću ovo pitanje.

Predavač Edina Karamustafić, socijalni radnik, u svom izlaganju iznijela je svoje iskustvo vezano za slučajeve nasilja i ukazala na prepreke sa kojima se stručnjaci susreću u praksi, a koje se odnose na procedure prijave nasilja i način zbrinjavanja žrtve.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija na ovu temu, te su učesnice iznijele svoja mišljenja, iskustva, prijedloge, pitanja.

Učesnice su pokazale veliko interesovanje i spremnost da daju svoj doprinos u prevenciji nasilja i učešću na ovakvim i sličnim aktivnostima. Nisu krile oduševljenje i zadovoljstvo prilikom da više nauče i upoznaju se sa ovim društvenim problemom.

Velika posvećenost ovom događaju ukazuje na potrebu edukacija i otvorenih dijaloga o ovoj temi, te se da zaključiti da je nasilje mnogo raširenije, zastupljenije i suptilnije nego što možemo da vidimo i primijetimo, i da postoji velika potreba pojedinaca i društva općenito da se o ovome još više i otvorenije razgovara, te sprovode aktivnosti u cilju prevencije i smanjenja negativnih i štetnih praksi i ponašanja koja vode ka nasilju.