Održana druga redovna skupština Medžlisa IZ-e Brčko

Održana druga redovna skupština Medžlisa IZ-e Brčko

Predložen je, a kasnije i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2010.g.

2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2010.

3. Plan budžeta Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 201 l.g.

4. Opće smjernice za rad Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Brčko u narednom periodu.


Nakon kratkih diskusija i odgovora na postavljena pitanja delegata pristupalo se usvajanju navedenih izvještaja i budžeta za 2011. godinu.

U radnom materijalu dostavljene su i smjernice rada Izvršnog odbora Medžlisa a nakon diskusije, kao zaključak, usvojene su sljedeće smjernice:

1. Stalni zadatak na stvaranju povoljnih uslova za odvijanje vjerskog života u Zajednici sa posebnom brigom oko izgradnje i opremanja mekteba i drugih sadržaja koji će privlačiti mlade.

2. Aktivno učestvovati u procesu izlaganja podataka o nekretninama uz učešće

predstavnika džematskih odbora, po potrebi džematlija i savjetovanja sa advokatima.

3.  Pružati pomoć građevinskim odborima oko izgradnje džamija u Ivicima, Dizdaruši, Klancu, Gluhakovcu, Repinu Brdu i Azizija džamije u Brezovom Polju.

4.  Pružiti pomoć džematu Šatorovići oko svečanosti pri otvorenju džamije, te upriličiti svečanost u povodu završetka radova na Hadžipašinoj džamiji.

5.  Okončati radove na mektebi-ibtidaiji (dječije obdanište) i uraditi elaborat za rad dječijeg obdaništa.

6.   Nastaviti i nastojati okončati započeti proces kod Suda, kada je u pitanju imovinsko pravni status parcela kod antituberkuloznog dispanzera na kojima je izgrađena poslovno stambena zgrada.

7.   Nastaviti sa radovima na izgradnji upravne zgrade Medžlisa.

8.  Tražiti i pokušati obezbijediti finansijska sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju Ruždija medrese ili neki drugi način ugovornog odnosa u cilju uređenja ovog prostora.

9.   Imati aktivnu saradnju sa džematskim odborima.

10.  Uzeti učešća i pružiti pomoć “Udruženju porodica šehida” oko organizacije kolektivne dženaze, ako za to bude uslova u ovoj godini.