Održana izborna skupština Medžlisa IZ-e Brčko

Održana izborna skupština Medžlisa IZ-e Brčko

Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka, izbor članova Izvršnog Odbora. Skupštini je prisustvovalo 86 delegata. Na listi za izbor našlo se dvadeset kandidata a rezultati izbora su sljedeći:


R.br.

Prezime i ime

Broj glasova

1.

Agić Izudin

9

2.

Halilović Mujo

75

3.

Jašarović Mehmed

60

4.

Kovačević Kadrija

61

5.

Kujundžić Hašim

71

6.

Kukić Husejn

7

7.

Kurtić Mehmed

67

8.

Ljuca Halil

19

9.

Mahmutović Ševko

13

10.

Mehić Senahid

19

11.

Mešić Edhem

55

12.

Mujkanović Admir

23

13.

Omerhodžić Ferid

66

14.

Omerović Hajrudin

67

15.

Ramić Galib

10

16.

Ravkić Enes

16

17.

Ribić Zekerija

11

18.

Smajlović Mevludin

15

19.

Tursunović Enver

70

20.

Zenunović Seid

62


 

r.br.

Prezime i ime

Broj glasova

1.

Agić Izudin

9

2.

Halilović Mujo

75

3.

Jašarović Mehmed

60

4.

Kovačević Kadrija

61

5.

Kujundžić Hašim

71

6.

Kukić Husejn

7

7.

Kurtić Mehmed

67