Održana “Noć Kur'ana” u Maoči

Održana “Noć Kur'ana” u Maoči

 

Osim vjernika sa područja Brčko Distrikta, prisutni su bili i musafiri (gosti) iz drugih krajeva BiH i dijaspore.

Program je počeo u 19 sati. Osim učača Kur'ana u programu je učestvovao i ansambl Hanan, a poznati bosanski vaiz (predavač) hafiz Sulejman Bugari je u centralnom dijelu programa prisutne počastio kvalitetnim vazom (predavanjem), a na kraju je proučio i jednu ilahiju.

Noć Kur'ana za vjernika muslimana znači noć duševnog odmora i uživanja.

infobrcko.com