Održana posljednja tribina u ovogodišnjem ciklusu

Održana posljednja tribina u ovogodišnjem ciklusu

 

Tema njegovog predavanja bila je: Društveno-politički procesi u muslimanskom svijetu sa posebnim osvrtom na arapsko proljeće. Muhamed Jusić je novinar, prevodilac i publicist, stalni saradnik časopisa “Preporod” i magazina “Start”, kao i više dnevnih listova u regiji.

Autor je više knjiga te suosnivač i koordinator nevladine “Istraživačke mreže – Islam u Jugoistočnoj Evropi” koja okuplja ugledne stručnjake iz ove oblasti.

Diplomirao je islamsku teologiju na Univerzitetu u Medini (Saudijska Arabija).