Održana redovna sjednica skupštine Medžlisa Brčko

Održana redovna sjednica skupštine Medžlisa Brčko

U subotu 22. februara 2015. godine u aneksu Bijele džamije u Brčkom održana je redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ-e Brčko. Na pomenutoj sjednici predložen je, a kasnije i usvojen, sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2014.g.

2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2014. g.

3. Plan budžeta Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2015. g.

4. Opće smjernice za rad Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Brčko u narednom periodu.

Nakon kratkih diskusija i odgovora na postavljena pitanja delegata pristupalo se usvajanju navedenih izvještaja i budžeta za 2015. godinu.

U radnom materijalu dostavljene su i smjernice rada Izvršnog odbora Medžlisa a nakon diskusije, kao zaključak, usvojene su sljedeće smjernice:

1. Stalni zadatak na obezbjeđivanju povoljnih uvjeta za odvijanje vjerskog života u zajednici, odnosno džematima, sa posebnom brigom oko izgradnje i opremanja džamija, mekteba i drugih sadržaja, naročito onih koji će privlačiti mlade.

2. Aktivno učestvovati u procesu izlaganja podataka o nekretninama uz učešće predstavnika džematskih odbora, džematlija, te po potrebi savjetovati se sa advokatima i Vakufskom direkcijom u Sarajevu.

3. Pomagati rad obdaništa Evlad u Brčkom.

4. Raditi na okončanju procesa pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH, kada je u pitanju imovinsko-pravna problematika vezana za parcele kod antituberkuloznog dispanzera na kojima je izgrađen poslovno-stambeni objekat.

5. Sarađivati sa udruženjima koja djeluju u oblasti kulture, sa udruženjima koja se bave humanitarnim aktivnostima, boračkim i omladinskim udruženjima koja su na prostoru našeg Medžlisa.

6. Nastaviti radove na unutarnjem uređenju i opremanju objekta Ruždija medrese u okviru i obimu obezbjeđenih sredstava.

7. Imati aktivnu saradnju sa džematima, odnosno džematskim odborima, vezano za vakufsko zemljište odnosno njegova upotreba u poljoprivrednoj proizvodnji.

8. U saradnji sa organima vlasti u Brčkom nastaviti sa aktivnostima vezanim za rješavanje proširenja gradskog mezarja i dodjele zemljišta na novim, već definiranim, urbanističkim lokacijama za te svrhe, te raditi na pripremi potrebne dokumnetacije za izgradnju nove gradske gasulhane.

sk2