Održana sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Održana sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Brčko

U amfiteatru Bijele džamije u Brčkom u subotu 18. februara 2017. godine održano je zasjedanje Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Brčko. Sjednica je počela nakon podne-namaza a na dnevnom redu našle su se sljedeće tačke:

  1. Izvještaj o radu Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2016. godinu
  2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2016. godinu
  3. Plan budžeta Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2017. godinu
  4. Opće smjernice za rad Medžlisa Islamske zajednice Brčko u narednom periodu

Izvještaj o radu Medžlisa Brčko podnio je Hajrudin Omerović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Brčko a izvještaj o finansijskom poslovanju knjigovođa Dževad Numanović. Nakon kraćih diskusija podneseni izvještaji ocijenjeni su pozitivnim i jednoglasno usvojeni kao i prijedlog budžeta za 2017. godinu te smjernice za rad Medžlisa Brčko u periodu koji je pred nama.

Pored navedenih tačaka na dnevnom redu našla se i informacija o radu novoformiranog Fonda za društvenu i socijalnu brigu Medžlisa Islamske zajednice Brčko koju je prezentirao koordinator Fonda Sabahudin ef. Ravkić ističući zadovoljstvo postignutim rezultatima na planu pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Kroz ovaj je Fond u protekloj godini realizirano je preko 70.000,oo KM a o provedenim aktivnostima redovno smo izvještavali javnost Brčko distrikta, kazao je Ravkić.