Održana Skupština Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Održana Skupština Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Prva redovna sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Brčko održana je u subotu 25. februara 2023. godine u velikoj sali restorana Divanhana sa početkom u 12,30 sati.

Radom Skupštine predsjedavao je Rizo Čivić, prof., a na sjednici je usvojen godišnji izvještaj o radu Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2022. godinu te plan rada za 2023. godinu.

Skupština je također dala saglasnost na Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2022. godinu, kao i saglasnost na budžet za 2023. godinu.

Sjednici Skupštine je, u ime Muftijstva tuzlanskog, prisustvovao Muhamed Bilajac koji je u svom obraćanju delegatima pohvalio rad Medžlisa Brčko ističući niz projekata na koje je ponosna cijela Islamska zajednica.