Održana tribina u Bijeloj džamiji

Održana tribina u Bijeloj džamiji

 

Povod ove tribine bio je promocija knjige pod naslovom: “VELIKI IMAMI I VOĐE ISLAMSKIH POKRETA U SAVREMENOM DOBU”, što je ujedno bila i predmetna tema za ovu tribinu.

Mr. Čolaković je veoma nadahnuto i sa dosta argumenata govorio o velikanima ummeta ali i o aktuelnim dešavanjima u islamskom svijetu, naglašavajući kako svi dosadašnji islamski reformatorski pokreti nisu za cilj imali vlast nego ostvarivanje prava koja muslimanima pripadaju, a da im je vječito, kao argument za protjerivanje i zatvaranje, od strane vladajućih elita, imputirana želja za vladavinom.