Održano mektebsko takmičenje

Održano mektebsko takmičenje

Prema ustaljenim pravilima i prospisima takmičenje se odvija u tri kategorije i to:

 • Test općeg islamskog znanja

 • Kiraet za uzrast do 12 godina

 • Kiraet za uzrast od 12-15 godina

Nakon što su dvije odvojene komisije ocijenile radove učesnika, dobili smo i zvanične rezultate.

U kategoriji test općeg islamskog znanja učestvovala su po dva kandidata iz svakog džemata, a poredak je sljedeći:

 1. Senada Čačković        džemat Palanka
 2. Salkić Samra               džemat Dizdaruša i Halilović Ahmet– džemat Ćoseta
 3. Halilović Hamza          džemat Ćoseta

U kategoriji kiraet za uzrast do 12 godina, po jedan kandidat, poredak je sljedeći:

 1. Numanović Mahir       džemat Maoča Nova
 2. Karamujić Senad        džemat Maoča Stara
 3. Ibrišimović Meris        džemat Palanka

U kategoriji Kiraet za uzrast od 12-15 godina, po jedan kandidat, poredak je sljedeći:

 1. Didić Arif                      džemat Palanka
 2. Hodžić Adnan              džemat Dizdaruša
 3. Okanović Merisa         džemat Maoča Stara

Zbrajanjem bodova svih kandidata dobijen je i ukupan ekipni poredak kako slijedi:

 1. Džemat Palanka
 2. Džemat Dizdaruša
 3. Džemat Maoča Stara

Osim u navedenim kategorijama proglašena su i tri najuspješnija muallima u ukupnom poretku:

 1. Mehmed ef. Kurtić
 2. Esad ef. Avdić
 3. Enver ef. Tursunović

U isto vrijeme je, po drugi put, organizirano i takmičenje za polaznike islamske vjeronauke u osnovnim školama, i to samo za učenike petih razreda. Tako je nakon izrade testa znanja usvojenog u petom razredu postignut sljedeći poredak:

 1. Amna Šehić                -vjeroučiteljica: Emina Šabanović- Kopčalić
 2. Amna Šerifović           -vjeroučiteljica: Amra Žilić- Imšić
 3. Said Memišević          -vjeroučitelj: Suad Behlulović    

                                 Ekipa džemata Palanka

Ekipa džemata Maoča Stara

                           Ekipa džemata Maoča Stara