Održano mektebsko takmičenje

Održano mektebsko takmičenje

 • Test općeg islamskog znanja
 • Kiraet za uzrast do 12 godina
 • Kiraet za uzrast od 12-15 godina

Nakon što su dvije odvojene komisije ocijenile radove učesnika, dobili smo i zvanične rezultate.

U kategoriji test općeg islamskog znanja učestvovala su po dva kandidata iz svakog džemata, a poredak je sljedeći:

 1. Senada Čačković         džemat Palanka
 2. Edina Kadrić                džemat Maoča Stara
 3. Almedina Avdić           džemat Dizdaruša

U kategoriji kiraet za uzrast do 12 godina, po jedan kandidat, poredak je sljedeći:

 1. Numanović Mahir        džemat Maoča Nova
 2. Medić Sabina              džemat Brka Nova
 3. Ibrišimović Meris         džemat Palanka

U kategoriji Kiraet za uzrast od 12-15 godina, po jedan kandidat, poredak je sljedeći:

 1. Karamujić Maida       džemat Maoča Nova
 2. Imamović Edina         džemat Maoča Stara
 3. Memišević Ajsela       džemat Palanka

Zbrajanjem bodova svih kandidata dobijen je i ukupan ekipni poredak kako slijedi:

 1. Džemat Maoča Nova
 2. Džemat Palanka
 3. Džemat Maoča Stara

Danas je po prvi puta organizirano i takmičenje za polaznike islamske vjeronauke u osnovnim školama, i to samo za učenike petih razreda. Tako je nakon izrade testa znanja usvojenog u petom razredu postignut sljedeći poredak:

 1. Avdić Adnan           -vjeroučitelj: Muhamed Fazlović
 2. Hodžić Nađa           -vjeroučitelj: Emir Čačković
 3. Ramović Ermina     -vjeroučitelj: Almira Alić

Ekipama i kandidatima koji su se plasirali na prve tri pozicije, Mustafa ef. Gobeljić je, u ime MIZ-e Brčko, uručio i novčane nagrade.

Vrijedi istaknuti kako su kandidati ponudili zavidan nivo poznavanja tražene materije.

Senada Čačković palanka