Održano predavanje i radionica na temu: ,,Ovisnost o psihoaktivnim supstancama- problem koji se može riješiti”.

Piše: Behija Kadušić

Održano predavanje i radionica na temu:  ,,Ovisnost o psihoaktivnim supstancama- problem koji se može riješiti”.

U subotu, 29.01.2022., u organizaciji Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Brčko, realizovano je edukativno predavanje na temu: ,,Ovisnost o psihoaktivnim supstancama- problem koji se može riješiti”.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “O vjernici, vodite računa o sebi!”

 Uzvišeni nas upozorava da trebamo voditi računa o svim segmentima našeg bića, kako vanjskoj tako i unutarnjoj strukturi, kako fizičkoj tako i duhovnoj, mentalnoj, intelektualnoj i svakoj drugoj strukturi.. Na koncu ovog ajeta Uzvišeni Allah kaže :

“Allahu će se sve vratiti pa ćete biti obavješteni o svemu onome što ste radili!”

Čitajući nadalje odlomke svete Knjige, Uzvišeni kaže: “Ne govori ono što ne znaš! I sluh, i vid, i razum – za sve to će se, zaista, odgovarati.”

Uranjanjem u dubine značenja Božije poruke, nadaje se zaključiti da odnos prema nama samima zapravo jeste primarni kontinuirani zadatak svakog bića. Prof. dr. Mevludin Hasanović, predstavljanjem ove značajne teme rasvjetlio je određene tačke naše odgovornosti na planu očuvanja našeg sveukupnog bića jer problem psihoaktivnih supstanci narušava naše svekoliko biće.

Velika posjećenost ukazuje na aktuelnost teme, a naš predavač kao vrsni stručnjak na polju ove oblasti ponudio nam je konkretna rješenja, praktične i stručne savjete kako kroz usmeno izlaganje tako i kroz radionicu koja je uslijedila nakon predavanja!

Predavač je bio prof.dr. Mevludin Hasanović, šef Odjela socijalne psihijatrije na klinici za psihijatriju UKC Tuzla, a moderator tribine bila je Behija Kadušić, prof. i voditeljica Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Brčko.

Na samom kraju predavanja, učesnicima se obratila i stručna savjetnica Savjetovališta, psiholog, pedagog, psihoterapeut pod supervizijom mr. Edina Osmić – Šadić, i ukazala na važnost preventivnih aktivnosti u redukciji ove pojave!