Otvoreno pismo reisu-l-uleme dr Mustafe Cerića vrhovnim muftijama Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske

Otvoreno pismo reisu-l-uleme dr Mustafe Cerića vrhovnim muftijama Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske

Hvala Allahu Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na sve Allahove vjerovjesnike! Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom kaže: – Danas sam vam dovršio vašu vjeru i uputpunio sam Svoju blagodat prema vama pa sam, stoga, zadovoljan da vam islam bude vjera (Kur'an, 5:3).

Imam el-Bejheqi prenosi od Džabira, r.a., da je Allahov vjerovjesnik održao hutbu na oprosnom hadždžu u vrijeme tešrīqa pa je rekao: – O ljudi, vaš Gospodar je jedan i vaš otac je jedan, pa stoga nema prednosti Arap nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po pobožnosti, tj., karakteru moralne ličnosti!

Poštovani vrhovni muftija Šejh Abdulaziz Al Al-Šejh,

Poštovani vrhovni muftija Šejh Mehmed Gormez,

Dobili smo Vaše odluke koje govore o Vašem razilaženju oko prvog zu-l-hidžeta ove 1433. hidžretske godine pa time i oko dana Arefata i prvog dana Kurban bajrama.

Argumentacija vrhovnog ulemanskog vijeća Kraljevine Saudijske Arabije da nije bilo moguće vidjeti mlađak prije isteka 30 dana od mjeseca zu-l-qa'deta može biti razumljiva i prihvatljiva za stanovnike Arabije, ali nije ni razumljiva ni prihvatljiva za ostali svijet.

Isto tako, argumentacija Vrhovne uprave za vjerska pitanja Republike Turske da nije moguće mijenjati takvim napravljen prema preciznom računanju vremena je razumljiva i prihvatljiva za Tursku, ali nije ni razumljiva ni prihvatljiva za ostali svijet, zato što su hadždž i kurban ibadeti koji su određeni mjestom i vremenom, a to je dan Arefata, prema hadisu u kojem se kaže: – Hadždž je Arefat! (الحج عرفة ).

Veliki je grijeh da se dan Arefata, koji treba da bude dan globalnog jedinstva muslimana, pretvara u dan rasprave o pitanju kojeg su savjesni i odgovorni ljudi trebali davno riješiti, a ne svojim neslaganjem dovoditi u pitanje sami smisao Arefata, hadždža i kurbana.

Ko je odgovoran što se ovih dana muslimani dijele i udaljuju jedni od drugih zbog oprečnih metoda oko određivanja početka lunarnog mjeseca pa umjesto da u duši osjećaju mir i zadovoljstvo što pripadaju univerzalnom ummetu na dan Arefata, oni su uznemireni i razočarani zato što ne znaju kako da objasne sebi, svojim komšijama i prijateljima zašto nema jedinstvenog muslimanskog kalendara iz Mekke za cijeli svijet, kao što postoji Kibla?

Razilaženje oko dana Arefata i Kurban bajrama nanosi veliki duševni bol muslimanima širom svijeta. To stanje je nedopustivo i neodrživo pa, stoga, mi apelujemo na Vrhovno ulemansko vijeće  Kraljevine Saudijske Arabije i Vrhovnu upravu za vjerska pitanja Republike Turske da preispitaju svoje odluke i suglase se oko dana Arefata i prvog dana Kurban bajrama radi suštine ibadeta na Arefatu, tavafa oko Kabe i žrtve kurbana, a ne puke forme. Jer, Uzvišeni Allah kaže: – Pitaju te o mlađacima. Reci: “Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite”. (Kur'an, 2:189).

Dakle, Kur'an nas poučava da su mlađaci samo znakovi a ne predmeti obožavanja, jer bi to bio širk. Suština islama, a to su šehadet, namaz, post, zekat i hadždž je da oplemeni ljudsku dušu, da zbliži ljude i kod njih potakne dobro i lijepo. Podjela oko metoda određivanja globalnog muslimanskog kalendara je suprotna tom duhu islama. Zbog toga, mi predlažemo da sluga dvaju harema Mekke i Medine, kralj Abdllah bin Abdulaziz, po ugledu na historijski priznatu znanstvenu tradiciju ustanovi astronomski obzervatorij u Mekki, gdje će se okupiti muslimanski svjetski znanstvenici i zajedno sa tradicionalnom ulemom tačno izračunati kretanje mlađaka i na temelju toga uraditi globalni muslimanski kalendar, kojeg će, zasigurno, muslimani svijeta prihvatiti i slijediti.

Mekka je grad objave Kur'ana, u Mekki je Kaba – Kibla svih muslimana, u Mekki je Arefat – jedinstveno mjesto i jedinstveni dan ibadeta svih muslimana i zato je važno da na dan Arefata budemo svi zajedno u dovama i mislima.

To je pravi smisao islama, to je prava poruka hadždža, to je prava briga za Ummet, to je istinski savjestan i odgovoran odnos prema muslimanskom položaju u svijetu, posebno tamo gdje su muslimani u manjini i gdje nastoje da ispravljaju krivu sliku o islamu.

Tako i mi ovdje u Bosni i živimo za dan kada ćemo biti sretni i zadovoljni što su se veliki ujedinili oko velikog dana Arefata.

Stoga vas molimo, u ime budućnosti naše djece i cijelog Ummeta, da čujete ovaj naš glas i poštedite muslimansku globalnu zajednicu duševnog bola zbog podjele oko dana Arefata i prvog dana Kurban bajrama!

Muslimani cijeloga svijeta zaslužuju da ih se poštuje i da im se dopusti pravo na radost i sreću u njihovoj vjeri na veliki dan Arefata, na blagoslovljeni dan Bajrama i na iskrenu žrtvu Kurbana!

Allah vas nagradio i sve nas uputio na pravi put! Amin!