Pet godina hafiske mukabele u Brčkom

Pet godina hafiske mukabele u Brčkom

Mjesec Ramazan se odlikuje nad ostalim mjesecima, prije svega postom, ali i time što je u ovom mubarek mjesecu počela objava Kur'ana.

«U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.» (El-Bekare: 185)

Uzvišeni Allahov govor je preko meleka Džibrila a.s., spušten Muhammedu a.s.,  kako bi ga on dostavio i objasnio ljudima.

Melek Džibril a.s., je u Ramazanu preslušavao Muhammeda a.s., sve ono što bi mu do tada iz Kur'ana bilo objavljeno, kako se navodi u hadisu kojeg bilježi imam Buhari. Također navodi da je u posljednjoj godini svog života Poslanik a.s., pred melekom proučio dva puta Kur'an.

Na osnovu navedene prakse Muhammeda a.s, danas se u džamijama uče mukabele, a obavljaju se način da najbolji učači uče Kur'an dok ih ostali prate i na taj način unapređuju svoje umijeće učenja Kur'ana.

Među ovim aktivnostima posebno se ističu i vrednuju ‘hafiske mukabele’, gdje hafizi (osobe koje znaju Kur'an napamet) uče Časni Kur'an napamet u džamiji nakon dnevnih namaza, što je sve učestalija praksa u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu.

U Brčkom se već peti Ramazan zaredom baštini tradicija hafiske mukabele koja se uči u Bijeloj džamiji nakon podne namaza. Dosadašnji učači hafiske mukabele bili su: Hfz. Šemsudin ef. Kavazović, kurra hfz. Samir ef. Hodžić, hfz. Alen ef. Kehić, hfz. Ismail ef. Čehić, Emir ef. Hasanović i Omer ef. Šabanović. Ove godine hafisku mukabelu uče:

  1. Hafiz Ismail Čehić
  2. Kurra hafiz Samir Hodžić
  3. Omer Šabanović
  4. Emir Hasanović

Svi vjernici koji imaju želju da svoja srca ispune kur'anskim nurom i usavrše svoje znanje iz učenja Kur'ana su dobro došli.

Molimo Uzvišenog Allaha da primi naše ibadete, da nam Kur'an bude uputa i podstrek na životnim stazama i zagovornik na Sudnjem Danu.

Hfz. Ismail ef. čehić