Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Pitanja:

Molio bih Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje:

Da li sam dužan slijediti vođu (nadređenog), u bilo kom poslu, odluci i sl. ako ta osoba povremeno konzumira alkohol? Da li je njegova odluka za mene obavezujuća?

 

Odgovor: Ukoliko se radi o odnosu nadređenog poslovođe (rukovodioca, direktora…) i podređenog radnika, a sama odluka u sebi ne sadrži neki grijeh, niti je nezakonita ili nemoralna, onda je dužnost izvršiti tu odluku po osnovu ugovora o radu (članstva u nekoj organizaciji i sl.), bez obzira na to što nadređeni povremeno čini taj ili neki drugi grijeh. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, izvršavajte preuzete obaveze!” Odluka nadređenoga je obavezujuća, uz navedene uvjete, po osnovu njegovog rukovodnog položaja i mandata koji ima, a ne po osnovu njegovog moralnog integriteta i karaktera. Ukoliko je neka odluka očigledno uperena protiv islama i muslimana, ili je nezakonita i nemoralna, nema obaveze izvršenja takve odluke. Naprotiv, treba je osuditi na primjeren i dostupan način, vodeći pri tome računa da se ostvari veća od dvije koristi ili izbjegne veća od dvije štete, odnosno da šteta ne bude veća od koristi.

 

Pitanje: Zanima me objašnjenje sedžde meleka Ademu. Da li je to bio naklon ili kao naša sedžda i da li se ta sedžda može nazvati pozdravnom jer nije bila sedžda ibadeta?

Odgovor: Meleki su učinili sedždu Ademu povinjavajući se Božijoj naredbi. Izvršili su samo ono što im je Gospodar njihov naredio i to bespogovorno i time potvrdili svoju pokornost i poslušnost Bogu. Spomenuta sedžda je ibadet Bogu zato što je učinjena po Njegovoj naredbi i znak je počasti prema čovjeku. Kur’an govori o tome kako su meleki postavili Stvoritelju pitanje o svrsishodnosti stvaranja bića na Zemlji koje će krv prolijevati i nered na njoj činiti. On im je odgovorio da On zna ono što oni ne znaju. Nakon stvaranja Adema naredio im je da mu sedždu učine, čime se potvrđuje puni smisao i melekima nepoznata mudrost stvaranja čovjeka. U kojoj formi je ta sedžda učinjena nije nam poznato budući da Kur’an o tome ne govori pa se otuda i ne smatra bitnim u tom kazivanju.

 

Pitanje: D. H.: Zanima me da li sam obavezan uzeti abdest ako učim Kur’an na kompjuteru na PDF-u pošto nemam tvrdi primjerak?

Odgovor:  Obaveza je biti pod abdestom kada se Kur’an uči držeći Mushaf u rukama. U konkretnom slučaju koje tretira Vaše pitanje svakako je bolje i poželjno činiti to pod abdestom, ali nije stroga obaveza.

 

Pitanje: D. S.: Osoba klanja redovno farz, a i nafilu. Uzimanje abdesta 5 puta dnevno ili više nije uvijek moguće zbog rijetkog dermatoloskog zdravstvenog problema gdje često vlaženje kože pogoršava stanje, a nije u mogućnosti npr. klanjati sve sa jednim abdestom zbog drugog urološkog oboljenja, da li je u tom slučaju ponekad preporučljivo da se posluži sa tejemmumom ili imate neki drugi savjet?

Odgovor: U načelu, tejemum se može koristiti samo ukoliko voda nije dostupna tokom jednog namaskog vremena (prije isteka namaskog vremena, kako bi se namaz klanjao u njegovom vremenu makar i sa tejemumom) i u slučaju ako upotreba vode šteti čovjeku. U konkretnom slučaju, nije jasno da li se taj zdravstveni problem odnosi na bilo koji dio kože koji se pere tokom abdesta, ili samo ne određeni dio. Također, nije jasno koji je stepen pogoršanja stanja nakon upotrebe vode. O tome se dotična osoba treba konsultirati s dermatologom kao i o dinamici (broju) neštetnog uzimanja abdesta tokom dana. Ukoliko je problem lokalnog karaktera, onda treba oprati ono što je moguće, što nije problematično, a dio koji je problematičan potrati vlažnom rukom, tj. mesh učiniti, poput mesha po zavoju. Ukoliko je bolest takve prirode, da šteti i najmanji dodir vode ili vlage, onda može koristiti tejemum, dok se situacija ne popravi, odnosno dok ta osoba ne ozdravi. Ako je bolest, prema ocjeni ljekara, neizlječiva, a upotreba vode štetna po osobu, onda može neograničeno koristiti mesh, odnosno tejemum, na temelju kur’anskog ajeta: “Allah želi da Vam olakša, a ne da poteškoća imate”.

 

Pitanje: A. L.: Prije godinu dana sam se oženio, i razveli smo se nakon 3 mjeseca. Vjenčali smo se pred matičarom i onda pred hodžom u džamiji, u matičnoj domovini, BiH. Dobili smo vjenčani list od efendije iz džamije. Moje pitanje glasi: Kako ide razvod braka u Islamu, budući da smo se vjenčali u džamiji pred hodžom? Da li sam ja dužan prema Allahu i Islamskoj zajednici BiH nešto da obavim, ili kako to ide tačno? Ne znam, jer nikada se nisam do sada susretao sa ovim pitanjima.

Odgovor:Brak je izuzetno važna institucija u islamu. O njemu se govori u brojnim kur’anskim ajetima kao i u hadisima. Propisi o braku (i razvodu braka) su među najdetaljnije razrađenim propisima u islamskoj pravnoj nauci (fikhu). Posebno se insistira prilikom izbora buduće supruge, odnosno muža, da se vodi računa o moralu i vjeri životnog saputnika, da se prethodno obave zaruke i budući supružnici međusobno upoznaju, kako bi brak uspješno funkcionisao i ostvario svrhu koja mu je namijenjena u islamu. Brak podrazumijeva kako prava tako i obaveze s kojima se budući supružnici trebaju upoznati prilikom sklapanja braka, pa i prije toga svečanog čina. U bračnom životu supružnici se suočavaju s brojnim izazovima i kušnjama. Ukoliko nisu pripremljeni za to, lahko mogu pokleknuti pod pritiskom tih izazova i kušnji i olahko posegnuti za ustanovom razvoda braka, koja zapravo treba biti zadnje rješenje bračnih problema i nesuglasica. Nažalost, u mnogim slučajevima supružnici se olahko opredjeljuju za to zadnje, kako se navodi u tradiciji, Bogu najmrže dopušteno rješenje. U konkretnom slučaju, ukoliko ste se razveli sudskim putem, brak se i šerijatski tretira raskinutim. Potrebno je da dokument/rješenje o sudskom raskidu braka dostavite imamu – matičaru koji vas je šerijatski vjenčao kako bi se registrirao raskid prethodno šerijatski sklopljenog braka. Također, potrebno je da izvršite imovinsku obavezu (mehr) koju ste preuzeli prilikom šerijatskog sklapanja braka, ukoliko su ispunjeni predviđeni uvjeti, o čemu se trebate konsultovati s imamom koji vas je vjenčao.