Počeo seminar o hadžu

Počeo seminar o hadžu

Svečano otvaranje seminara počelo je danas u 9h obraćanjem rukovodioca Ured za hadž, Nezima Halilovića, gosta Rumi Metar Rumija ispred kuvajtsje delegacije i uvodnom riječju dr. Mustafe Cerića.

Cilj seminara je unaprijeđenje znanja iz oblasti hadža i organizacije općenito, sa posebnim osvrtom na kuvajtsko i bosansko iskustvo po tom pitanju. Predavači na seminaru će biti vrhunski treneri iz oblasti hadža i njegove organizacije i to dva predstavnika iz Kuvajta i tri iz Bosne i Hercegovine.Na seminaru je planirano učešće 20 osoba iz raznih organizacionih jedinica Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se u okviru svojih poslova bave organizacijom hadža.

Vrijedi istaknuti kako je među dvadeset polaznika seminara i predstavnik Medžlisa Islamske zajednice Brčko, Sabahudin ef. Ravkić