Sabor usvojio amandmane na Ustav Islamske zajednice

Sabor usvojio amandmane na Ustav Islamske zajednice

Sarajevo, 26. april 2014. (MINA) – Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održao je danas u Sarajevu VIII. redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni amandmani na Ustav Islamske zajednice i donešena odluka o proglašenju amandmana.

Sjednicom Sabora je predsjedavao Safet Softić, predsjednik Sabora. Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, u obraćanju sabornicima, još jednom je predstavio tok i osnovne odlike i intencije izmjena Ustava Islamske zajednice te pozvao sabornike da usvoje predložene izmjene.

Nakon rasprave, od 71 prisutnog sabornika njih 70 je glasalo za usvajanje predloženih amandmana dok je jedan sabornik bio suzdržan. Također je jednoglasno donešena odluka o proglašenju amandmana od broja VI. do LXXII. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici Sabora je proglašeno 67 novih amandmana, tako da, uz 5 ranije donijetih, Ustav Islamske zajednice ima 72 amandmana. Amandmani na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čine sastavni dio Ustava i stupaju na snagu danom donošenja.

Nakon usvajanja i proglašenja amandmana reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović istakao je značaj ovog velikog događaja za muslimane i Islamsku zajednicu te se zahvalio svima koji su vrijedno radili na donošenju amandmana i sabornicima na  podršci.

Sabor Islamske zajednice u ranijem sazivu započeo je proces ustavnih promjena, a 2012. godine je usvojeno pet amandmana na Ustav. U aprilu 2013. godine Sabor, prihvatajući Platformu za promjene Ustava, zadužio je Rijaset i Ustavnu komisiju da provedu procedure amandmanskih izmjena Ustava Islamske zajednice. Ustav Islamske zajednice na koji su usvojeni amandmani donešen je 26. novembra 1997. godine.

Obraćanje Reisu-l-uleme sabornicima

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović na početku današnjeg zasjedanja Sabora Islamske zajednica obratio se sabornicima. MINA u cijelosti prenosi obražanje reisu-l-uleme:

E`uzu billahi mineššejtanirradžim!

Bismillahirrahmanirrahim!

„Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se sustegli i pobojali da ga ponesu ali ga je preuzeo čovjek on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakomislen.“ (33:72)

Allahu Uzvišenom se zahvaljujemo na dobrima koja nam je dao, na mudrosti kojom nas je obradovao, na zajedništvu kojim nas je osnažio.

Salavat i selam neka su na Njegova miljenika i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i sljedbenike.

Neka Božija milost obaspe muslimane u svijetu i našoj domovini i naše dobre šehide.

Draga braćo i sestre, poštovani sabornici, dragi prijatelji!

U današnjem danu, svečano izjavljujem da smo stigli do pred sami završetak našega zajedničkog pregnuća. Na današnjoj sjednici, s Božijom pomoći, okončat ćemo naše nastojanje da, izmjenama i dopunama Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, unaprijedimo naš rad i očvrsnemo i ustabilimo našu Islamsku zajednicu, povežemo sve njezine niti i dijelove i usmjerimo ih u pravcu dobra i njegova zagovaranja i promoviranja.

Prije skoro sedam godina, taj proces je započet na jednoj od sjednica Sabora. Među odgovornim ljudima u Zajednici je i tada postojala svijest o potrebi da se posegne za promjenama, ali i kolebanja u kom pravcu ih usmjeriti i u kojem obimu. Prošle godine Sabor je ipak odlučio da se izradi Platforma za promjene Ustava. Zadatak je povjeren Rijasetu Islamske zajednice u BiH i Ustavnoj komisiji Sabora, uz obavezu da se, na tragu „Fojničke inicijative“, odluči da li će se donositi novi ustav ili amandmanima mijenjati postojeći. Sabor je, sa 72 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA, odlučio da će se vršiti izmjene i dopune važećeg Ustava.

Usvojenom Platformom je odlučeno da se neće mijenjati koncept Zajednice, ali je snažno naglašen princip „jedne, jedinstvene“ Zajednice.

Podsjetit ću vas da je Platformom predviđeno uspostavljanje Vijeća muftija, kao novog tijela na višem nivou Zajednice, zatim reorganizacija Rijaseta, kao upravnog tijela Zajednice, te davanje muftijstvima ingerencija administrativnih organa (koje nisu imali) sa dva savjeta muftije. Predviđeno je i da mešihati u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, zajedno sa saborima u tim državama, kao muftijstva u Bosni i Hercegovini, budu srednji nivo organiziranja Zajednice. Naglašen je značaj dijaspore i obaveza da se, osim Ustavom, njen status i položaj jasno odrede na srednjem nivou organizacije Zajednice posebnim propisom Sabora.

Platformom je izražena i potreba izrade šire preambule Ustava, uspostava disciplinskih organa Zajednice, transparentnost, odgovornost svih i ograničen broj mandata za rukovodne dužnosti.

Nakon usvanjanja Platforme i obavljenih konsultacija, zajedno s predsjednikom Ustavne komisije Sabora, formirao sam Radnu grupu od osam članova, uglednih funkcionera i članova Zajednice, sa zadatkom da predlože Nacrt amandmana, utemeljen na Platformi. Kada je Radna grupa izradila Nacrt, dostavio sam ga Ustavnoj komisiji, a onda, s njezinim mišljenjem, Rijasetu. Rijaset je dao saglasnost na taj dokument i naložio da se pripreme amandmani za javnu raspravu. Kada je Ustavna komisija obavila tu svoju zadaću, provedena je vrlo kvalitetna javna rasprava, koja je trajala preko 40 dana i koja je obuhvatila sve organizacione i teritorijalne nivoe Zajednice, uključujući i dijasporu.

Nakon javne rasprave, Ustavna komisija je sumirala njezine rezultate i izradila Prijedlog amandmana, koji je dostavila Rijasetu. Vršene su i dodatne konsultacije, dok se nije došlo do teksta koji je Ustavna komisija proslijedila vama za današnje odlučivanje.

Kao posljedica raspada bivše države i Agresije na Bosnu i Hercegovinu, došlo je i do razgradnje struktura Islamske zajednice koja je funkcionirala na toj teritoriji. Islamska zajednica na prostoru Sandžaka, Hrvatske i Slovenije nastavila je svoje djelovanje i uspostavila moguće forme organiziranja. Ustav IZ u BiH 1997. godine definirao je Zajednicu na tom prostoru kao „jednu, jedinstvenu“, ali je realno stanje razvijano u pravcu autonomije nekih dijelova. Takozvani „dostignuti stepen samostalnosti“ uziman je kao argument nasuprot principa „jedne, jedinstvene“ Zajednice. To je u ovom periodu bilo dominantno pitanje ustavnog uređenja. Zapravo, ključna dilema glasi: šta treba da bude zajednički uređeno i vođeno, a šta je autonomno za svaki prostor i nivo organizacije? Za razliku od dosadašnjeg Ustava, ovim amandmanima se predlaže dosljedna provedba tri nivoa organizacije Zajednice na cijelom njezinom prostoru.

Jedinstvo i jednakost pripadnika islama osnova su naše vjere. Stoga se moralo voditi računa o tome da se osigura ravnoteža između zaposlenih u Zajednici i njezinih članova, između imama i džematlija. Sabor, kao izraz ummeta muslimana na ovim prostorima, i Vijeće muftija, kao reprezent vjerskog autoriteta, dva su elementa te ravnoteže, dok Rijaset sublimira oba aspekta Zajednice. Reisu-l-ulema je nosilac menšure, prvak Zajednice i izraz jedinstva „dina i ummeta“. Ravnoteža ovlaštenja i odgovornosti pažljivo je izražena u odnosima viših i nižih organa. Princip izbornosti i ovisnosti jednih od drugih institucija, kao i inokosnih organa, te izbornost, ograničenost mandata i smjenjivost omogućavaju održavanje te ravnoteže, te ocjenjivanje i vrednovanje svačijega rada.

Obim i sadržaj preambule Ustava, predložene ovim amandmanima, novost je u odnosu na sve ranije ustave Zajednice. Ona je izraz slobode u kojoj djelujemo, ali i svijesti o značaju našega izvorišta i puta kojim je hodila Zajednica do danas. Ona pregledno prezentira šerijatsku i duhovnu vezu s našim pejgamberom Muhammedom, a.s., te silsilu koja nas u dugoj povijesti veže s njim, a koja je izražena Menšurom, ovlaštenjem Reisu-l-uleme da vrši svoju časnu dužnost.

U čitavoj svojoj povijesti ova Zajednica je definirana kao „jedna i jedinstvena“, na prostoru koji i danas pokriva, te samostalna, hanefijskog mezheba i neodvojiva od cjeline ummeta muslimana svijeta. Međunarodni ugovori i drugi pravni akti, kojima se garantira njezino postojanje, sloboda djelovanja i samostalnost u vršenju njezina poziva, čine je jedinstvenom zajednicom muslimana u svijetu.

U karakteru i načelima, Zajednica je određena kao „jedna, jedinstvena“ zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, trima susjednim državama, Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih koji je prihvataju kao svoju. Odnosi s IZ u Crnoj Gori bit će, na inicijativu  organa te zajednice, koju smo nedavno dobili, razmatrani u razgovorima koje uskoro očekujemo. Ovo određenje podrazumijeva organsko jedinstvo svih djelova Zajednice, na cijelom prostoru, uključujući i dijasporu. Načelo triju nivoa organizacije, odnosno postojanje simetričnog srednjeg nivoa, omogućava nesmetanu dogradnju Zajednice, bez promjene važnih principa njezina određenja. Jasno je određeno da su najviši organi zajednice Sabor, Reisu-l-ulema, Rijaset, Vijeće muftija i Ustavni sud, te da postoji samo jedan reisu-l-ulema koji predstavlja i zastupa Zajednicu, sa sjedištem u Sarajevu.

Pozicija najvišeg vjerskog autoriteta u Zajednici potvrđena je menšurom, a predstavlja šerijatsku silsilu i simbolizira duhovnu vezu s Muhamedom, a.s. Vjerski autoritet u Zajednici izražava se i činjenicom da muftije imenuje Reisu-l-ulema, a potvrđuje Sabor, te da glavne imame, imame, hatibe i muderise vjerskih predmeta na islamskim učilištima imenuje i dodjeljuje im muraselu isključivo Reisu-l-ulema. Na ovaj način je vertikala vjerskog autoriteta jasno postavljena i odgovornost precizno naglašena. Istovremeno, opasnost od autoritarnosti je otklonjena instrumentom potvrđivanja muftija koju ima Sabor IZ u BiH.

Na drugoj strani, vertikala ovlaštenog vjerskog autoriteta će onemogućiti samoproglašenje bilo koga izvan navedene vertikale i prevenirati moguće nedoumice i nesporazume u Zajednici ili prema njoj.

Vijeće muftija, kao najviši vjerski organ Zajednice, imat će obavezu i mogućnost da se bavi temeljnim pitanjima učenja naše vjere i njihovom primjenom u svakodnevnom životu. To, između ostaloga, treba da osigura životan, blagovremen i obuhvatan odgovor na brojna pitanja koja nam se postavljaju, kao i na pojave tumačenja i prakse islama koje nisu domaće i nama svojstvene. Istovremeno, Vijeće muftija treba da bdije nad šerijatskom usklađenosti propisa koji se donose u Zajednici. Ono će posebnu pažnju poklanjati ponašanjima koja ugrožavaju slobodu vjere i uvjerenja ili relativiziraju etička i društvena zla.

Reorganizacija Rijaseta je važan element ovih izmjena Ustava. Ona će omogućiti funkcionalno i efikasno djelovanje ovog najvišeg upravnog organa, te vertikalnu i horizontalnu prohodnost Zajednice. Kvalitetan rad Rijaseta, kao izvršnog organa Sabora, preduvjet je bilo kakvog savremenog djelovanja Zajednice. Dobro organiziran Rijaset neporeciva je potreba i u domovini i u dijaspori. Njegovu funkcionalnost će omogućiti muftijstva kao organi, te mešihati i organi srednjeg nivoa dijaspore i, svakako, medžlisi. Nova struktura Rijaseta posebno će osnažiti ulogu obrazovnih, naučnih i istraživačkih ustanova Zajednice. Dijaspora će u Zajednici, putem uprave Rijaseta, znači na višem nivou, dobiti veće značenje i pažnju, a sinhroniziran pristup kompleksnim i raznovrsnim pitanjima o dijaspori dobit će bolji servis iz centra i tako ukloniti česti osjećaj prepuštenosti samih sebi.

Djelovanje tri nivoa organizacije, vertikala vjerskog autorita, ravnoteža ovlaštenja i odgovornosti “vjerskih“ i „civilnih“ struktura i ograničen broj mandata funkcionera, te reorganizacija izvršnih organa, pretpostavke su za funkcionalnu, efikasnu i privlačnu Zajednicu, i za njene zaposlenike i za njene pripadnike. Budući razvoj ovako postavljene, savremeno organizirane, Zajednice bit će moguć bez potrebe za čestim i temeljnim izmjenama Ustava. Ustav je sada još snažniji temeljni pravni akt Zajednice, koji omogućava njeno dugoročno planiranje i razvoj.

Materijalno jačanje Zajednice se događa u cijelom periodu nakon Aagresije, odnosno raspada prošle države, ali i ukupne društvene okolnosti traže veći iskorak. Organizaciono jačanje, viši stepen jedinstva i koordinacije unutar Zajednice i snažnija podrška članova i pripadnika Zajednice osnova su za znatno veće rezultate koje treba da ostvarimo u budućnosti. Snažnija pozicija vakufa u našoj ukupnoj privrednoj aktivnosti, veća integracija materijalnih potencijala, otvaranje prema vanjskim biznis partnerima i programi koje ćemo pokrenuti treba da osiguraju materijalne temelje Zajednice. Među poboljšanjima koja nude ovi amandmani, spada uvođenje jedinstvenog Registra vakufa, koji će osigurati punu preglednost, lakše unutarnje koordiniranje, efikasno administriranje, ali i kvalitetniju koordinaciju s državnim organima, te partnerima iz privrede.

Projekti socijalne brige, borbe protiv ovisnosti, podrške obrazovanju, samo su neki od poduhvata društvene uključenosti koje će Zajednica snažnije voditi.

Preciziranjem definicije pripadnika i člana Zajednice, njihovih prava i obaveza, strukturiranjem triju nivoa Zajednice i njezinim približavanjem džematliji, određivanjem ciljeva Zajednice i naglašavanjem emaneta, amandmani dodatno osiguravaju uključenost svih u Zajednicu, a posebno članova i pripadnika kojima ona jeste i mora biti servis i domište. Novom otvorenošću jednih prema drugima, zaposlenih i pripadnika, formalnom i suštinskom uključenošću i jednih i drugih, Zajednica treba da dobije novu snagu i da zrači novom energijom. Putem programa koje ćemo zajedno, kao cjelina, osmišljavati, a svakodnevno kao džemat i ummet ostvarivati, širit ćemo svoja saznanja o našem dinu, otvarati svoje umove pred svijetom bereketa i kušnje, a zajedno, srcima osnaženim imanom, čuvati se džehenemske provalije, nadajući se da je Allahova Ruka nad našim džematom.

Jedinstvo ove Zajednice je njezina trajna karakteristika u svim fazama njezina djelovanja, što se izražava i ovim amandmanima. Novina koju nude ovi amandmani jeste efikasna i moderna veza svih njezinih struktura, unutrašnja komunikativnost i mjera zajedničkog i posebnog. Centralni organi Zajednice osiguravaju njezino jedinstvo i racionalnost u radu, te maksimalno korištenje kapaciteta, dok organi srednjeg i nižeg nivoa osiguravaju prilagođenost rada i djelovanje svakom užem, konkretnom prostoru i zahtjevima.

Doći do svakog džematlije, odgovoriti svakom džematu, govoriti jezikom koji dira svaku dušu ponaosob, jeste zadatak koji možemo ostvariti, stalno se držeći u osjećanju i stvarnosti da pripadamo jednoj zajednici, odgovornih ljudi i postojanih odnosa. Odnos viših organa i mešihata, muftijstava i organa dijaspore treba da bude kreativan, kooperativan i mobilizirajući. Princip prihvatanja najboljih rješenja, bez obzira na to ko ih inicira, treba da bude odlučujući i time da unosi trajnu dinamičnost. Konkurencija dobrih ideja i rješenja, kreativnost pojedinaca i timova, odnosno organa Zajednice, omogućeni su upravo rješenjima jedne jedinstvene Zajednice s prostorom za modeliranje djelovanja, prilagođenih uvjetima i potrebama „prostora i vremena“. Osiguranje i očuvanje ovakvog odnosa jača rezultate viših organa, ali i snaži ulogu mešihata, muftijstava i dijaspore. Ravnoteža odnosa jedinstva Zajednice i prilagođenosti odgovora na svakom prostoru pojedinačno otvara perspektivu za kreaciju pojedinca, koji je stvarni izvor „dodatne vrijadnosti“ Zajednice i energija ummeta nad kojim je, ako Bog da, Allahova, dž. š., milost.

S novom Upravom, zaduženom za obrazovanje, nauku i istraživanje u Rijasetu, osigurat ćemo zasluženu brigu i potrebnu podršku procesu razvoja i jačanja obrazovnog sistema Zajednice. Želimo naše obrazovne ustanove potpuno uključiti u sve segmente rada Zajednice, uz očekivanje da će svojim znanjem i iskustvom osigurati iznalaženje najboljih rješenja koja će biti trajno prilagođavana i produktivna, kako nas je zadužio naš Gazi Husrev-beg. Programi obrazovanja, poučavanja i širenja razumijevanja islama na svim nivoima djelovanja Zajednice naš su trajni prioritet.

Da bi naša Zajednica mogla djelovati u savremenim okolnostima i vršiti svoju funkciju emaneta i konstruktivnog činioca društva, potrebno je njezino dalje normativno uređivaje i razvoj. Nalazimo se u periodu tranzicije Zajednice, ne samo iz prethodnog društveno-političkog uređenja u novo, nego i iz prethodne epohe u novu, koja još nije jasno oblikovana.

Ovi ustavni amandmani su presudni za bilo koje dalje uređenje Zajednice. Svi smo više nego svjesni nužnosti novih pravnih normi, kojima bismo popunili praznine i poboljšali rješenja, odnosno harmonizirali pravnu regulativu Zajednice, a time i njeno formalno funkcioniranje. Pred ovim Saborom je zadatak izrade desetina pravnih akata ključne važnosti, u najkraćem roku, koji proizlaze iz amandmana što su pred vama.

Nakon usvajanja ovih izmjena i dopuna Ustava, bit će potrebno uspostaviti nove organe i ustanove IZ. To je ozbiljan zadatak i valja nam ga odgovorno izvršiti. U procesu primjene ovih amandmana morat će se reorganizirati niz postojećih tijela, ustanova, agencija, ali i uspostaviti određeni broj novih. To je naša obaveza. Bit će nam potrebno znanje, rad i dobri ljudi. Otvorit će se nove mogućnosti za mnoge u Zajednici i prostor za preduzetne.

Ovim amandmanima se s pravom insistira na planovima i programima. To će biti obaveza svih. Sve razine Zajednice će morati izrađivati planove i programe svoga rada. Za svaku značajniju aktivnost bit će potrebno pripremiti adekvatne dokumente. To treba da bude rezultat timskog rada. Programi i aktivnosti se moraju podupirati, a ne sudarati. Stoga će biti potrebno donijeti osnove i principe strategije razvoja Zajednice za ovaj mandat.

Ukoliko ovi amandmani budu danas usvojeni, ući ćemo u novu fazu razvoja Zajednice. Naši kapaciteti, odlučnost i volja da idemo pravim putem, predani Gospodaru svjetova, osnova su za optimizam. Uvjeren sam da će naš rad dati dobre rezultate u Zajednici, koji su nam potrebni i koje smo dužni osigurati ovoj i budućim generacijama muslimana.

Protekla je godina dana od kako, na osnovu Platforme, formuliramo amandmane na Ustav IZ u BiH. Amandmani koji su pred vama rezultat su obimnog rada i saradnje velikog broja ljudi i svih bitnih činilaca Zajednice. Uključivanje tako velikog broja članova i pripadnika  Zajednice, alima, funkcionera, stručnjaka i javnosti potvrda je naših namjera da dođemo do najboljih rješenja, kao i odlučnosti da poslove radimo javno i tragamo za rješenjima koja su zajednički imenitelj načela islama i sadašnjeg trenutka Zajednice. Interes javnosti za ove izmjene i dopune Ustava, izražen u svim oblicima komuniciranja, potvrđuje potrebu za tim izmjenama i dopunama, značaj Zajednice za njene pripadnike i članove, za društvo općenito, te za zrelost ove generacije muslimana. Ona, naravno, potvrđuje i povjerenje u institucije i organe Zajednice.

Uvjeren sam da amandmani koji su pred vama danas sadrže ideje i rješenja koja su i vaša pojedinačno ili su vam bliska. Uvjeren sam da u njima ima i dijelova koje biste vi drukčije definirali. Neka pitanja kojih smo bili svjesni nisu u ovom vremenu mogla biti dio koncenzusa. Duboko vjerujem da njihovo odlaganje za neko vrijeme ne znači njihovo definitivno potiskivanje i odbacivanje.

Ovdje nema pobjednika i poraženih. Ovi amandmani su rezultat rada onih prije nas i nas sadašnjih i ove generacije. Potpisujemo ih svi zajedno, zadovoljni onim s čime se slažemo i s nadom da ćemo popraviti ono što može biti bolje. Ovi amandmani su najbolje što smo mogli postići. Oni su izraz našega sadašnjeg saglasja. Oni nas u ovom času ujedinjuju u ovom što je moguće.

Svi smo ponešto u njih ugradili i od ponečeg odustali. Zajednica se gradi na taj način. Život se ne da zaustaviti, a naša obaveza je da ga pratimo, moleći Allaha, Gospodara svjetova, da nas vodi Svojim putevima, da nas pomaže i spusti bereket na naše zajedništvo.

Ove amandmane smo mogli imati znatno ranije, ali bi nam nedostajala – saglasnost oko njih. Vjerujem da danas imamo upravo tu saglasnost.

Pozivam vas da date punu podršku ovim izmjenama i dopunama Ustava i da glasate za ove amandmane.

Allahu Uzvišeni, obdari nas dobrim nijetom, hrabrošću i  odlučnošću da dobru privedemo ovaj naš napor. I budi  s nama zadovoljan u tome.

Zahvaljujem vam se svima na pažnji.

Es-selamu alejkum!