Saopćenje Kabineta reisu-l-uleme o popisu stanovništva

Saopćenje Kabineta reisu-l-uleme o popisu stanovništva

– Predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini ima veliki društveni, politički, ekonomski i naučni značaj. Ovo je prvi popis u našoj zemlji koji se realizira u okolnostima stvarne demokratije i otvorenih društvenih mogućnosti da se do potrebnih podataka dođe u skladu sa evropskim i svjetskim statističkim standardima. Budući da ti podaci neće imati samo naučni karakter i upotrebu već i najšire društveno djejstvo i političku primjenu, pitanja pripreme i sprovedbe popisa nisu niti treba da se tretiraju kao stranačka politička pitanja. Cijeneći opću važnost popisa za društvene, ekonomske i političke odnose u Bosni i Hercegovini i za položaj Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici, organi Islamske zajednice podržavaju maksimalnu uključenost statističkih institucija i stručnjaka u rješavanje pitanja popisa. Smatramo da se politika treba baviti isključivo pitanjima koja nisu riješena evropskim i svjetskim statističkim standardima.

Predstojeći popis je istovremeno i prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u kojem će Bošnjaci iskazivati svoj nacionalni, odnosno etnički identitet kao Bošnjaci i stoga je potrebno u njegovoj pripremi i realizaciji osigurati pravo svakog Bošnjaka da se slobodno izjasni o svom identitetu. Time će se ujedno i zaštititi pravo muslimana u Bosni i Hercegovini da se bez opterećenja izjašnjavaju o svojoj vjerskoj pripadnosti. To znači da je potrebno otkloniti formalne mogućnosti da bilo koji Bošnjak, i bilo koji musliman, bude žrtva manipulacija sa bošnjačkim imenom i islamskim identitetom. Islamska zajednica je obavezna da štiti muslimane od tendencioznog miješanja vjerske i etničke/nacionalne pripadnosti ili potiranja jedne pripadnosti drugom pripadnošću. Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje tradicionalno važe za društvene prostore u kojima se više i lakše nego u drugim sredinama miješaju vjerska i etnička/nacionalna pripadnost, ali su u donedavnoj prošlosti samo Bošnjaci bili objekt političkih upotreba i zloupotreba tog mišljenja. Nakon što su bili lišeni prava na svoje ime i kolektivno svjedočenje vlastitog etničkog/nacionalnog identiteta, Bošnjaci su dobili mogućnost da svoj individualitet i identitet iskazuju kao Muslimani (sa velikim početnim slovom). Na tri posljednja popisa stanovništva Bošnjaci su se izjašnjavali pod tim imenom, koje je bošnjački etnički/nacionalni individualitet historijski nepotpuno predstavljao i relativizirao muslimanskim vjerskim identitetom. Budući da je poznato koliko su ljudi skloni spontanom ponavljanju starog i previđanju novog, razumljivo je da će jedan broj Bošnjaka po navici odgovoriti na pitanje popisivača i izjasniti se na način na koji su se izjašnjavali na tri prethodna popisa. Stoga je neshvatljivo i neprihvatljivo da u popisnoj proceduri nije predviđeno pribrajanje Bošnjaka i Muslimana (sa velikim početnim slovom) zajedno, iako se radi o sadašnjem i prethodnom ustavnom nazivu za jedan te isti narod.

Organi Islamske zajednice cijene važnost i osjetljivost različitih elemenata popisne procedure na temelju bitne društvene svrhovitosti i stručne punovažnosti sanog popisa. Popis mogu i treba da opravdaju vjerodostojni, istiniti podaci. Do njih će se doći otklanjanjem smetnji i olakšicama za ispitanike, a ne njihovim zbunjivanjem i navođenjem na lutanja u davanju odgovora.