Saopćenje: Kršenje ljudskih prava muslimana

Saopćenje: Kršenje ljudskih prava muslimana

Muslimani u Bosni i Hercegovini su suočeni s tendencijom kršenja ljudskih prava kroz širenje predrasuda, netrpeljivosti, straha i vrijeđanje njihovih vjerskih osjećanja i tradicije, kao osnovnim obilježjima islamofobije kako je ona definirana u dokumentima relevantnih međunarodnih organizacija za praćenje i zaštitu ljudskih prava. Brojni su primjeri kršenja ljudskih prava muslimana: stavljanje u neprimjeren kontekst džamija, izrugivanje s vjerskim obredom, vulgarno etiketiranje njihovih autoriteta u vjeri, dovođenje u korelaciju vjeronauke s fašizmom, govor mržnje, proizvoljno tumačenje islamskog učenja u javnom prostoru, vulgarizacija islamske terminologije i simbola, stavljanje imamske profesije u kontekst nemoralnih radnji. Islamska zajednica ove tendencije smatra nastavkom kampanje diskreditacije islamskih vrijednosti u bosanskom društvu, pri čemu je naglašena namjera sataniziranja imamske profesije i grubo vrijeđanje tradicije generacija bosanskih imama koji su časno i odgovorno, u iznimno teškim uvjetima, ponekad rizikujući svoju fizičku egzistenciju, radili i služili misiji islama i potrebama muslimana u Bosni i Hercegovini.

Islamska zajednica ne može prihvatiti vrijeđanje islamske tradicije, vjerskih osjećanja muslimana i neistinitog kontekstualiziranja imamske profesije u bilo kojem obliku, jer to ne odgovara stvarnosti i istini i nije prihvatljivo da neko svoju fikciju temelji na vrijeđanju vrijednosti muslimana i imamske profesije.

Poštivanje vjere i vjerskih osjećanja je temeljno pravo garantirano Evropskom konvencijom o osnovnim pravima i slobodama građana, pa čak i član 10. ove Konvencije, koji garantira slobodu umjetničkog izražavanja ima svoje granice definirane u stavu 2. istog člana, kada se sloboda ograničava „radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih”. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Otto-Preminger insitut protiv Austrije (Aplikacija br. 13470/87), podržao je odluku austrijskih pravosudnih organa o zabrani prikazivanja i zaplijeni filma zbog povrede vjerskih osjećanja rimokatolika i odlučio da taj film vrijeđa pravo na slobodu vjere iz člana 9. Konvencije. Evropski sud za ljudska prava je konstatirao da garantirana vjerska osjećanja vjernika „može se legitimno smatrati da su narušena provokativnim predstavljanjem objekata koji su predmet vjerskog poštovanja, kao i takvo predstavljanje koje se može smatrati zlonamjernim kršenjem duha tolerancije, koji također mora biti odlika demokratskog društva.” Podsjećamo da se Evropska konvencija direktno primjenjuje u BiH i ima jaču pravnu snagu u odnosu na druge zakone. Slučajevi s blasfemičnim karikaturama Muhameda a.s., film „Fitna” holandskog parlamentarca Geert-a Wilders-a itd., pokušavaju se opravdati pravom na slobodu izražavanja, ali ova presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ustanovila je da sloboda umjetničkog izražavanja ima svoje granice među kojima je i zaštita prava drugih. Islamska zajednica očekuje da nadležni državni organi i pojedinci primjenjuju duh ove presude i zaštite muslimane od vrijeđanja i ponižavanja.

Islamska zajednica podsjeća muslimane da im u zahtjevu za poštivanjem univerzalnih moralnih vrijednosti u bosanskom društvu bude primjer Božiji poslanik Muhamed a.s. koji je zbog svoje dosljednosti principima istine, pravde i morala podnosio teške uvrede i fizičke napade, ali nije odustajao niti se pokolebao na putu istine. Zar Muhameda a.s. nisu nazivali čudakom, opsjenarom, varalicom, vrijeđali i druge nagovarali da ga vrijeđaju dok je išao ulicama Meke, na njega smeće bacali, ismijavali ga dok je namaz klanjao! Zar ga nisu pokušali otrovati, ubiti i zar nisu sklapali saveze i zavjere protiv njega, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.