Saopćenje Rijaseta: Nastavak diskriminacije muslimana i muslimanki

Saopćenje Rijaseta: Nastavak diskriminacije muslimana i muslimanki

Saopćenje Rijaseta Islamske zajednice

Povodom odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da ostaje pri svom ranije donesenom zaključku o vjerskim obilježjima, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je izdao saopćenje za javnost u kojem se kaže:

– Odluku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 10. 02. 2016. godine da ostane pri svom ranijem zaključku o zabrani vjerskih obilježja, kojim se muslimanke s mahramom isključuju iz pravosudnih institucija, Islamska zajednica razumijeva kao ostajanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pri zaključku o kršenju temeljnih ljudskih prava muslimana. Islamska zajednica je nastojala u otvorenoj i transparentnoj argumentaciji i komunikaciji da ukaže Visokom sudskom i tužilačkom vijeću na pogrešno tumačenje mahrame u islamu što ima za posljedicu nedopustivo kršenje prava muslimanki. Nastavak diskriminacije muslimana i muslimanki od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća po ovom pitanju, čijim se sprovođenjem nastavlja kršiti Ustav BiH, Zakon o slobodi vjere i međunarodne konvencije o ljudskim pravima, tako što se jedna društvena grupa potpuno diskriminira, čini se da obesmišljava ovu vrstu komunikacije. Štaviše, pozivanje na dijalog oko već zauzetih konačnih stavova, uz najavu da se oni neće mijenjati, teško je smatrati iskrenim i s željom da se postigne rješenje u interesu zadovoljstva svih građana.

Islamska zajednica drži neprihvatljivim istupe pojedinih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji su se stavili u ulogu tumača islama i njegovih propisa, iako za to nemaju nikakve kvalifikacije, što oslikava intencije pojedinih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pokazuje njihov odnos prema slobodi i autonomiji Islamske zajednice i njenim ingerencijama u tumačenju islamskih propisa.

Muslimani trebaju znati za ovakve uvredljive i diskriminirajuće postupke, ali i činjenicu da država Bosna i Hercegovina nastavlja sustavno diskriminirati muslimane odugovlačenjem da potpiše ugovor s Islamskom zajednicom, kao najvećom vjerskom grupacijom u BiH, premda je isti ugovor potpisala sa Katoličkom crkvom 2006. i Srpskom pravoslavnom crkvom 2007. godine.

Sve ovo ukazuje da država i njeni organi prema muslimanima i njihovim vjerskim pravima ne pokazuju potrebnu odgovornost i da su spremni s pozicije moći nastaviti svoje protuustavno djelovanje na štetu vjerskih sloboda i ljudskih prava muslimana.

Nakon što je u otvorenoj komunikaciji Islamska zajednica predložila Visokom sudskom i tužilačkom vijeću korekciju zaključka o zabrani vjerskih obilježja, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće svojom jučerašnjom odlukom praktički razgovor o ovom pitanju učinilo bespredmetnim, Islamska zajednica neće razgovarati s onima koji krše ljudska prava i Ustav Bosne i Hercegovine.

Islamska zajednica će nastavit poduzimati sve potrebne mjere u zaštiti prava muslimana koristeći sve legalno raspoložive domaće i međunarodne instrumente.