Saopćenje za javnost CROPS-a

Saopćenje za javnost CROPS-a

Generalna Skupština UN-a Rezolucijom  42/112,  1987. godine, proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama. Cilj usvajanja ove rezolucije je iskazivanje odlučnosti da se jača djelovanje i saradnja u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama, kako bi se stvorili preduslovi za jačanje društva bez droga.

Povodom ovog dana, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj (CROPS) skreće pažnju javnosti da droga nije samo globalni nego i lokalni problem, svjesni da je na području cijele Bosne i Hercegovine veoma prisutan problem ovisnosti. Na žalost, kontinuirano je u porastu broj ovisnika o psihoaktivnim supstancama, a dobna granica početka konzumiranja droga već je spuštena na starije razrede osnovnih škola, što je svakako zabrinjavajući podatak. S tim u vezi CROPS već deset godina provodi program socijalnog zbrinjavanja i rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama kroz radno-okupacionu, psihološku, duhovnu terapiju i terapiju slobodnih aktivnosti. Također, već pet godina realiziramo projekat prevencije ovisnosti kroz školski sistem u koji je uključen veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola i njihovih nastavnika.

Smatramo da se sve nadležne institucije države kao i društvo u cjelini moraju više uključiti u sprečavanje zloupotrebe droga i pružanje pomoći osobama koje su ovisnici.

Također, informišemo javnost da je, zbog ukazane potrebe za djelovanjem iz više pravaca na polju sprečavanja širenja bolesti ovisnosti i promocije mentalnog zdravlja, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj oformio savjetovalište u Tuzli, u ulici Trgovačka br. 10. (na Korzou). Na ovaj način nastojimo da svim zainteresiranim licima, predstavnicima organizacija i ustanova, bude dostupna pomoć sa osnovnim ciljem savjetodavne, edukativne i psihološke  podrške ovisnicima, liječenim ovisnicima, njihovim roditeljima i široj društvenoj zajednici, stoji u saopćenju za javnost Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama koje je potpisao direktor Nermin Mujkanović.