Saopćenje za javnost

Saopćenje za javnost

U povodu navršetka 11 godina od kako je Medžlis Islamske zajednice Brčko uputio zahtjev Vlastima Brčko distrikta BiH za iznalaženje lokacije za džamiju u obuhvatu regulacionih planova „Š” ,”Centar 2” ili „Centar5” i njihovog odbijanja da ovaj zahtjev pozitivno riješe, Medžlis Islamske zajednice Brčko izdaje

SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Obavještavamo javnost, kako Medžlis Islamske zajednice Brčko, ni nakon 11 godina od upućivanja zahtjeva vlastima Brčko distrikta BiH, za iznalaženje lokacije za izgradnju džamije u obuhvatu regulacionih planova naselja planova „Š” ,”Centar 2” ili „Centar5” nije naišao na razumijevanje od strane lokalnih vlasti za rješavanje ovog pitanja. Naime, tačno 31. Maja 2004. Godine, Medžlis islamske zajednice Mrčko je Vlastima Brčko distrikta BiH uputio svoj prvi akt vezan za ovu temu . od tada je pršlo 11 godina, odaslano i zaprimljeno 32 dokumenta, a da nismo ostvarili nikakav pomak u odnosu na početnu poziciju.

U proteklih 11 godina vrlo argumentirano smo obrazlagali svoj zahtjev, iskazivali spremnost na kompromis a za uzvrat smo dobili samo ignoraciju i šutnju. Medžlis Islamske zajednice Brčko, sa svoje strane ima sve argumente koji vrijede u jednom civilizacijskom ambijentu i diskursu. Ima kao aergument historijski aspekt i praktičnu potrebu muslimana koji žive u tom dijelu grada. Ono Ono što mi svo vrijeme nismo imali, i što nemamo ni danas, jeste argument sile, koji, kako se nažalost čini, u Brčko distriktu BiH, ima najveću vrijednost.

Sa dubokim razočarenjem i žaljenjem konstatujemo ovu činjenicu, i naglašavamo da mi od naših prirodnih i legitimnih zahtjeva nećemo i ne možemo odustati .

Također, smatramo duboko nepravednim i nedopustivim, da se samo jednoj vjerskoj i etničkoj grupi na području naše lokalne zajednice osporava njihovo pravo na slobodu i slobodno izražavanje svojih religiskih potreba i osjećanja.

Koristimoovu priliku, da još jednom pozovemo Vlasti Brčko distrikta BiH, da pozitivno riješe ovaj naš zahtjev i na taj način isprave višegodišnju nepravdu prema muslimanima ovog grada i doprinesu stabiliziranju i harmonizaciji ukupnih odnosa unutar naše lokalne zajednice

Medžlis Islamske zajednice Brčko