Seminar “Islamski diskurs u/za BiH”

Seminar “Islamski diskurs u/za BiH”

Seminar je počeo u 08:30 h a trajat će do 16:30 h.

Tokom seminara razgovarat će se o tumačenju šerijata u Bosni i Hercegovini kao i o prioritetima islamsko-pravnog diskursa u BiH te o islamskom diskursu o ženi u Bosni i Hercegovini.

Predavači na ovom seminaru su: prof. Mehmedalija Hadžić, dr. Enes Karić, dr. Enes Ljevaković, mr. Mustafa Hasani, dr. Fikret Karčić, Vehid ef. Arnaut te mr. Zehra Alispahić.