Seminar povodom početka nove mektebske godine

izvor: muftijstvotz.ba

Seminar povodom početka nove mektebske godine

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Muftijstvo tuzlansko organizirali su u srijedu, 9. septembra 2020. godine seminar o mektebskoj nastavi za glavne imame i dio muallima s područja Muftiluka tuzlanskog.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je istakao da je mekteb ključan za duhovni i kulturni identitet muslimana Bošnjaka. Poslije porodičnog odgoja i vrijednosti na kojima odgovorni roditelji odgajaju svoju djecu, mekteb je na drugom mjestu kao i vjeronauka u školama. Muftija Fazlović se ovom prilikom zahvalio svima onima koji su u proteklom periodu uložili mnogo truda kako bi se uz novi Nastavni plan i program, ilmihale i mektebsku pedagošku dokumentaciju, seminare i edukacije upotpunile pretpostavke za uspješniji rad u mektebu.

Direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović istakao je da je odgojna dimenzija mektebske pouke gotovo nemoguća na daljinu. Kroz mekteb pomažemo odgovornom roditeljstvu u odgoju i obrazovanju djece, budućih odgovornih članova naših džemata i Zajednice. S tim u vezi, strateški pristup Islamske zajednice jeste da odgovori na potrebe onih koji su učesnici u odgojnom i obrazovnom procesu kada je u pitanju mektebsko podučavanje.

Od mektebske 2020/21. godine mektebska pouka će se izvoditi prema novom Nastavnom planu i programu mektebske pouke, novim ilmihalima i novoj mektebskoj pedagoškoj dokumentaciji.

Nastavni plan i program i njegovu primjenu predstavio je dr. Enes Svraka, šef Odjela za mekteb i mlade Upravi za vjerske poslove, istakavši da je cilj mekteba odgojno-obrazovna i praktična dimenzija. Tokom pripreme ovog dokumenta cilj je bio pripremiti jedinstven Nastavni plan i program prilagođen potrebama rada u mektebima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubac predstavio je mektebsku pedagošku dokumentaciju – Dnevnik rada i matičnu edvidenciju polaznika mektebske pouke i Registar polaznika mektebske pouke upisanih u matičnu evidenciju. Ova dokumentacija pripremljena je na način da olakša rad muallimima a u isto vrijeme bude pregledna i  sadržava sve potrebne podatke tokom rada muallima i napredovanja polaznika mektebske pouke.

Tokom ovog seminara predstavljena je i izložba „Mekteb u tradiciji bosanskohercegovačkih muslimana“ čiji autori su Meho Manjgo i Ruhulah Hodžić. Seminar je održan u okviru priprema za početak mektebske godine a dio je manifestacije “Dani mekteba”. Moderator seminara bio je Muhamed Hasanspahić, sekretar Muftijstva tuzlanskog.