Šest lahkih poslova

Šest lahkih poslova


1. Pokloni primjerak mushafa nekome. Svaki put kad on(a) budu iz njega učili i ti ćeš imati koristi. 
2. Doniraj ili ako si u mogućnosti sam kupi bolnička ili invalidska kolica. Svaki put kad ih bolsna osoba bude koristila ti ćeš imati koristi. 
3. Učestvuj u izgradnji džamije.Sa svakim namazom i ti ćeš imati dio nagrade. 
4. Učestvuj u izgradnji javnih česmi. Svaki put kad se umorni i žedni putnik napije vode i ti ćeš imati dobro djelo. 
5. Zasadi voćku. Kad god čovjek, ptica ili neka druga životinja pojedu voćku ili sjednu u hlad tog drveta da se odmore i ti ćeš imati nagradu u tome. 
6. I najlakši nači od svih navedenih jeste da proširiš ovu poruku. Pa kad bi čak i jedna osoba uradila nešto od navedenog i ti ćeš imati udjela u tome