Stavovi IZ o kvalifikacijama na Komisiji za odbranu i sigurnost

Stavovi IZ o kvalifikacijama na Komisiji za odbranu i sigurnost

Prvo, bilo je krajnje vrijeme da se neko u ime države oglasi o tome što država zna, a što ne zna o sigurnosnim prilikama i prijetnjama u našoj zemlji sa jasnim i nepobitnim dokazima, a ne ispraznom propagandom i medijskom hajkom.

Drugo, prema svom ustavnom određenju Islamska zajednica je zajednica muslimana u BiH, Bošnjaka izvan domovine i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju, koja se stara o zaštiti prava muslimana, u kojoj je ozvaničena hanefijska tradicija u oblasti obredoslovlja za sve njene službenike, imame i džamije. Iznošenje ličnih i privatnih stavova predstavlja područje građanskih prava i sloboda, a u nadležnosti države je osiguranje da se time ne narušavaju zakoni. Međutim, ne mogu se optuživiti ljudi zbog vjerovanja i uvjerenja koja ne narušavaju zakon i javni red, pa makar ona bila i drugačija od naših, ali država ima pravo i obavezu da osigurava pravo svim ljudima na sigurnost, pravo na život, vjeru, slobodu, imetak i čast i sankcionira svako kršenje zakona.

Treće, pitanje neposjedovanja vozačke dozvole i lične karte ne spada u pravo vjerovanja, već u zakonsku obavezu svakog građanina. Poštivanje državnih simbola, zastave i tome slično također je stvar o kojoj treba da brine država, a ne vjerska zajednica. Koja je razlika između nipodaštavanja državne zastave ili same države Bosne i Hercegovine od strane pojedinih političara i osoba koje odbijaju vozačke dozvole i lične karte? Kršenje zakona iz ma koje oblasti i prema bilo kome treba jednako sankcionirati, jer su svi građani jednaki pred zakonom!

Četvrto, Islamska zajednica traži od države da poštuje Zakon o slobodi vjere i položaju crkava i vjerskih zajednica, usvojen u Parlamentu BiH 2004. godine. Na isti način kao što treba pratiti i zakonski sankcionirati one koji ne poštuju propise u javnom saobraćaju, isto tako treba zakonski sankcionirati i one koji ne poštuju Zakon o slobodi vjere u odnosu prema vjerskim zajednicama. Primjer toga su neki mediji i javni servisi koji u odnosu na Islamsku zajednicu već godinama krše Zakon o slobodi vjere i na taj način rade na istoj matrici i sa sličnim posljedicama kao oni iz Beča (Kelimetu-l-haqq), koji danonoćno kleveću IZ-u i podstiču širenje netrpeljivosti među Bošnjacima, čime se otežava Islamskoj zajednici da vrši svoju misiju institucionalnog učenja islama koje ima vjekovno iskustvo u širenju tolerancije i suživota.

Peto, neprimjereno je da se iznova proziva Islamska zajednica u kontekstu terorizma i da se opet od Islamske zajednice traži da radi ono što treba da radi država kao što je u svim normalnim i demokratskim društvima. Bosna i Hercegovina nije teokratska država u kojoj zakone donose i implementiraju teolozi, već, pretpostavljamo, školovani i obučeni paralamentarci i sudije. Ima li igdje na svijetu da se od vjerske zajednice traži da bude policija, sudija i da bude zatvor, dok se istodobno optužuje zato što javno djeluje, zato što iznosi javne stavove i zato što brani pravo svakog čovjeka na slobodu savjesti?

Šesto, zar nije paradoksalno i licemjerno prozivati Islamsku zajednicu i optuživati je da nije „transparentna” u određenju i odgoju svojih članova, dok istovremeno neke domaće političke opcije i neke međunarodne organizacije sa starim navikama i predrasudama prema islamu, osporavaju našoj djeci pravo na islamsku vjeronauku. Zdravo demokratsko društvo treba osloboditi ideoloških predrasuda i dopustiti Islamskoj zajednici da kod svojih članova razvija suživot i toleranciju na principu utvrđene islamske tradicije Bošnjaka, jer ako toga ne bude bilo, ako naša djeca od malih nogu ne budu učila od nas vjeru u duhu bosanske tradicije i bosanske vjekovne duhovnosti, onda je uvijek moguća opasnost da nas iznenade naši vlastiti sinovi sa idejama koje nisu prirodne našoj zajednici i našem društvu. Stoga Islamska zajednica očekuje jasnu podršku i pomoć državnih organa u pravcu razvijanja islamske tradicije Bošnjaka koja je prožeta suživotom i tolerancijom, te da se suprotstavi političkim i medijskim nastojanjima rušenja autoriteta Islamske zajednice. Bez obzira na udare sa desna i sa lijeva, bez obzira na one koji rade da je ponize i omalovaže, kao i na one koji ne podnose IZ-u zato što ne podnose islam i muslimane, Islamska zajednica poziva odgovorne ljude za sigurnost i državnu politiku da pročitaju stavove i rezolucije Islamske zajednice koji su više nego transparentni. Isto tako ih poziva da se upoznaju sa radom Islamske zajednice bez predrasuda i bez likovanja. Samo ujedinjeni u borbi protiv svakog oblika kriminala i narušavanja reda i mira u našem društvu možemo uspjeti. Prebacivanje odgovornosti jednih na druge nigdje ne vodi, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.