U razvratu je fašizam, a u vjeri spas

U razvratu je fašizam, a u vjeri  spas

 

  

U subotu, 24. septembra 2011. godine, poslije jacije namaza, je u aneksu Bijele džamije održana najavljena tribina na temu „Vrijednosti porodice u vremenu smutnje“, a predavač je bio mr. Fatmir Alispahić, koji je u uvodu govorio o sintagmi „vrijeme smutnje“, rekavši da se radi o lažnom vrijednosnom sistemu čiji je cilj ispiranje mozga i nametanje mišljenja kako bi pojedinac, u formi lažne demokratije, prihvatio nehumani i nemoralni poredak.

 

–          Sve vjere i sve nacionalne tradicije na svijetu smatraju da su brak između muškarca i žene maternica civilizacije, bez koje danas ne bi bilo ničega. Tradicionalna porodica nema alternativu, jer ona simbolizira Božiju uputu, prirodni poredak, historiju, kulturu i tradiciju. Kako se onda moglo dogoditi da industrija razvrata i istospolne seksualne zajednice toliko ojačaju da dovedu u pitanje vrijednosti na kojima je čovječanstvo trajalo hiljadama godina? Organiziranim sijanjem smutnje stvoreni su uvjeti da se nastranost veliča kao ljudsko pravo, a da se vjera i tradicija progone kao oblici fašizma – rekao je Fatmir Alispahić.

On je u nastavku govorio o potrošačkom društvu i sistemu tržišne ideologije koji u ime profita okupira medije, preoblikuje i porobljava svijest pojedinca, kako bi ga odvojio od vjere i porodice i od njega napravio podanika koji će u ime materijalnih odbaciti duhovne i moralne kompase.

–          Mehanizam smutnje, koji omogućava da se dobro vidi kao zlo, a zlo kao dobro, nije metafizička, već egzaktna kategorija, koja se sastoji od ekonomskih mreža i političkih interesa kojima se podupire progon porodičnih vrijednosti iz budućnosti. Onaj ko želi pod zakonsku zaštitu staviti razvrat, pedofiliju, orgije i istospolne zajednice, taj je protiv vjere, porodice i tradicije, jer su to dva suprotstavljena sistema. Ako razvrat uđe pod zaštitu zakona, vjera će upasti u okove autocenzure, ili čak postati krivično djelo, samim tim što je vjera eksplicitno protiv razvrata i istospolnih seksualnih odnosa. Čovjek koji ima porodicu, i u porodici vjeru, nikad ne može postati žrtva smutnje, podanik poroka i rob materijalnih totema, jer je vođen višim ciljevima i smislovima. Otimanje čovjeka od vjere i porodice, njegovo je porobljavanje i ponižavanje. Stoga treba demaskirati smutnju i bez kompleksa ponoviti da je u vjeri spas, a u porodici utočište, i da je najveći fašizam današnjice ovaj koji nam razvrat i poroke nameće kao ljudsko pravo, a time i kao vrlinu – rekao je Fatmir Alispahić.

Alispahić je kritički govorio o ulozi državnih instanci u zaštiti kockarnica i kladionica, kao legaliziranog oblika pljačkanja građana, o prisustvu pornografije na džambo-plakatama na kojima se nude sredstva za bolji seks, kao i pornografije izložene na kioscima, o protežiranju narkomanije kroz subkulturne i estradne oblike, o sistemu koji se ne bori protiv afirmacije razvrata u vidu tzv. sfingerskih orgija i javne prostitucije putem oglasa…

–          To znači da je cijeli sistem korupcijom uključen u protežiranje i zaštitu poroka i nemorala, čime je suprotstavljen vjeri i porodici, kao najsnažnijoj zaštiti čovjekove slobode. Sistem radi za pljačku, a porodičan i bogobojazan čovjek ne može biti opljačkan od te industrije poroka i razvrata. Stoga se sada nastoji jednom globalnom aktivnošću razbiti čovjekova porodica i marginalizirati uloga vjerskih zajednica, na šta je nedavno upozorio papa Benedikt XVI, a što za posljedicu ima frapantne podatke o porastu razvedenih brakova, o samcima, o djeci rođenoj izvan brakova. Svi oni su potencijalne žrtve potrošačke opsesije i industrije razvrata– rekao je Alispahić.

Na kraju, Alispahić se založio za kampanju protiv navaljivanja da se u BiH ozvaniče istospolne bračne zajednice, rekavši da je podvala kako se u Evropu ne može bez usvajanja ovih antivjerskih zakona, a za to je dokaz Mađarska, koja je postala punopravni član Evropske zajednice, a nije dozvolila diskriminaciju braka između muškarca i žene.

Ako se to dogodi, tada će biti diskriminiran i krivično gonjen svako ko drži do vjere, tradicije i porodice. Naša djeca će biti žrtve jednog fašističkog sistema u kome će se od njih tražiti da budu bludnici ili da veličaju blud, jer drukčije neće moći dobiti zaposlenje i ostvarivati egzistenciju. Fašizam koji prijeti čovječanstvu gori je od Hitlerovog, jer je ovaj fašizam usmjeren protiv Boga i protiv ljudskog roda i poroda – rekao je na kraju Fatmir Alispahić, te se založio protiv ma kakvog ugnjetavanja tzv. homoseksualaca za koje je rekao da imaju pravo da budu to što jesu, ali da nemaju pravo da ugnjetavaju većinu.