Uskoro Halal institut u BiH

Delegacija predvođena Ambasadorom Bosne i Hercegovine u Maleziji, NJ. E. Ensarom Eminovićem i direktorom Agencije, Amirom Sakićem, sastala se sa Dato Hamidon Abd Hamid, predstavnikom rektorata IIUM-a te gospodinom Hamzah Mohd Salleh i gospođom Noriah Bt Ramli, predstavnicima Halal Industry Research Centre HIRC-IIUM.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje u oblasti halala sa naglaskom na ranije započete razgovore oko izrade i realizacije projekta Halal instituta u BiH. Ambasador Eminović i direktor Sakić su upoznali predstavnike IIUM-a i HIRC-a sa stanjem halala u BiH i aktivnostima Agencije za certificiranje halal kvalitete kao vodeće halal institucije u regionu jugoistočne Evrope. Posebno je naglašena potreba da se unaprijede aktivnosti u oblasti halala kroz uspostavljanje Halal instituta čime bi se obezbijedila platforma za realizaciju naučnih i stručnih istraživanja te omogućila saradnja sa drugim sličnim institucijama na ekspertskom nivou. Predstavnici IIUM-a i HIDC-a su izrazili svoje zadovoljstvo i spremnost da aktivno sudjeluju i daju vlastiti doprinos razvoju halala u BiH, imajući u vidu pozicioniranost Bosne i Hercegovine i potrebu da se u jugoistočnoj Evropi uspostavi regionalni halal centar.

Kako su razgovori između Agencije i HIDC-a o ovoj temi već ranije pokrenuti, ovom prilikom usaglašen je radni okvir i redoslijed realizacije planiranih aktivnosti. Kako je zaključeno, u prvoj fazi bit će potpisan sporazum u kojem će biti precizirane oblasti buduće saradnje, a potom će se pristupiti izradi studija i projekata i njihovoj realizaciji.

Međunarodni islamski univerzitet u Maleziji spada u kategoriju poznatijih i kvalitetnijih međunarodnih univerziteta. Univerzitet je osnovan 1983. godine i dom je za više od 15 hiljada studenata iz 90 zemalja svijeta. Na Univerzitetu je zaposleno preko 3000 nastavnog i administrativnog osoblja. Nastavni kadar čine profesori iz više od 45 država. Univerzitet je 2006. godini osnovao Halal Industry Research Centre čija je uloga da učestvuje, prati, istražuje i unaprjeđuje halal i halal industrije vodeći računa o uključivanju mladih i potencijalnih stručnjaka iz različitih oblasti.

Halal Industry Research Centre IIUM-a okuplja relevantne stručnjake i eksperte u pojedinim naučnim oblastima. Centar je do sada uspješno realizirao nekoliko projekata u drugim zemljama OIC u suradnji sa Alumni asocijacijama uz finansijsku podršku International Development Bank (IDB).

U okviru saradnje sa Agencijom za certificiranje halal kvalitete, HIDC i IIUM će djelovati savjetodavno te obezbijediti kvalificirane edukatore i predavače u naučnim oblastima koje budu relevantne za pojedine zajedničke projekte. Imajući u vidu potrebu integriranog pristupa halal industriji, koja uključuje islamske finansije i bankarstvo kao njen sastavni dio, planirano je da se u projekat uspostavljanja Halal instituta u BiH  uključe i predstavnici Instituta za islamske finansije i bankarstvo koji djeluje pri IIUM-u.

(www.halal.ba)