Vakufska direkcija štampa osmo izdanje Korkutovog prevoda Kur`ana

Vakufska direkcija štampa osmo izdanje Korkutovog prevoda Kur`ana

Posebno su interesantni vakufi koji imaju za cilj pomoć edukaciji i obrazovnim aktivnostima.

U tom smislu ovih dana Vakufska direkcija u saradnji sa IC Kalem realizirala je jedan vrlo interesantan vakufski nprojekat. Vakufska direkcija je obezbijedila sredstva za štampanje i besplatnu distribuciju Kurana u prijevodu našeg istaknutog i najpoznatijeg prevodioca Kur'ana rahmetli Besima Korkuta. Naime, oduvijek je bila praksa kod naših slavnih Bošnjaka da finansiraju štampanje, prepisivanje i besplatnu distribuciju Kur'ana onima kojima je to potrebno. Ova praksa zastupljena je u cijelom islamskom svijetu. Ove godine Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je planirala da na našim prostorima oživi tu vrstu uvakufljenja. Putem Generalnog komiteta za vakufe Države Kuvajt obezbijedila je novac za štampanje prijevoda Kur'ana. Ovim, u nizu projekata, Generalni sekretarijat za vakufe Kuvajt još jednom je pokazao opredijeljenost za jačanje vakufa i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te nam dao dodatnu snagu i nadu da će ovakvih i sličnih projekata putem Vakufske direkcije biti još realizirano.

Zahvaljujući tome, u saradnji sa IC Kalem odštampano je 3.500 primjeraka tog prijevoda, paralelno s izvornim, arapskim tekstom u elektronskoj obradi, što taj tekst čini veoma preglednim i čitkim. Putem VP službe Rijaseta IZ Kur'an će besplatno kao vakuf biti distribuiran prije svega redovnim učenicima naših medresa i studentima naših fakulteta. Smatramo da će to biti najljepši predramazanski poklon našim učenicima i studentima.

Na svakom pojedinom primjerku otisnuta je naznaka: „Vakuf – besplatan primjerak“ .