Za Ministarstvo farbanje jaja nije diskriminacija!

Za Ministarstvo farbanje jaja nije diskriminacija!

U ovom odgovoru se navodi:

– Ministarstvo prosvjete i kulture je na osnovu dostavljenih izvještaja i informacija sa terena sagledalo cjelokupnu situaciju i aktivnosti koje je sproveo nastavnik razredne nastave Vesko Đukanović prilikom realizacije programskih sadržaja u okviru predmetnog područja Moja okolina kada je realizovao selektivne sadržaje. Nastavnik je na tabli i kamenčiću iscrtavao linije i ispisivao slova i na taj način integrisao nastavu jezika i likovne kulture te vršio korelaciju sa jezikom kako bi djeca uvježbala naučena slova, stoji u odgovoru Ministarstva obrazovanja RS, te se dodaje:

– Na osnovu detaljne analize utvrdili smo da nije bilo diskriminacije djece Bošnjaka, već da se radilo i promoviranju multikulturalnosti, stoji između ostalog na kraju odgovora Ministarstva obrazovanja RS upućenom Muftijstvu tuzlanskom.

Podsjećanja radi, Muftijstvo tuzlansko 17. aprila 2012. godine uputilo prigovor Ministarstvu obrazovanja Republike Srpske u vezi pomenutog slučaja koji se desio u područnoj zvorničkoj školi „Desanska Maksimović“ u Čelopeku. Naime, učitelj Vesko Đukanović tražio je od učenika prvog razreda bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti da od svojih kuća i iz svojih muslimanskih porodica donesu jaja u školu, kako bi ih ceremonijalno farbali u vaskršnja jaja. Bošnjačka djeca koja nisu izvršila tu obavezu istjerana su iz razreda i škole i natjerana da skupljaju kamenje u dvorištu, kao zamjenu za vaskršnja jaja. Među učenicima je bilo i dijete imama, hatiba i muallima u džematu Glumina Medžlisa Islamske zajednice Zvornik Vehida-ef. Muratbegovića.

– Instruirati učenike prvog razreda, koji pripadaju jednoj religiji da učestvuju u aktivnostima koje su dio vjerskih obreda ili tradicije druge religije od strane učitelja, u javnoj ustanovi, a protivno volji njihovih roditelja, jeste čin koji najgrublje krši niz zakona i podzakonskih akata u Bosni i Hercegovini i RS-u. S tim u vezi, želimo Vam ukazati na to da Zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH štiti prava i slobode svih vjernika. Taj zakon zabranjuje svaki oblik prisile na religijske obrede, svečanosti, ili aktivnosti, kao i degradiranje bilo koje religije i njenih pripadnika. Njime se garantira svakoj osobi pravo na vjeronauku, ali samo od lica koja imenuje njena religijska zajednica. Državu obavezuje da ne smije dopustiti diskriminaciju i ugrožavanje prava i sloboda vjernika, posebno u okvirima državnih institucija, kaže se između ostalog u dopisu tuzlanskog muftijstva, te dodaje:

– Pomenuti učitelj i pomenuta škola su se postarali da školska nastava izgubi svoj smisao i ulogu, utvrđenu pozitivnim propisima, te da postane poligon sa kojeg je Bošnjacima povratnicima još jednom poslana gruba poruka da u RS-u nemaju pravo na ravnopravno obrazovanje, na svoju religiju i tradiciju, te da je asimilacija jedini put da fizički opstanu na tom području. Posebno je indikativno što ova poruka dolazi od javne ustanove i njenih uposlenika. Stoga, ovaj slučaj nije nimalo bezazlen i ne smije se relativizirati, kao primjer koji odslikava cjelokupni odnos vlasti u RS-u prema Bošnjacima, koji se mora u značajnoj mjeri promijeniti. Svjedoci smo nerijetkih posjeta pravoslavnim manastirima koje organiziraju škole u RS-u za sve učenike, uključujući i bošnjačku djecu, a nije nam poznat niti jedan slučaj organizirane posjete učenika srpske nacionalnosti džamijama i drugim objektima muslimana. Očigledno je da škole u RS-u, uz podršku Ministarstva i Pedagoškog zavoda, primjenjuju dvostruke aršine, na štetu učenika bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti, navodi se u pomenutom dopisu.

Muftijstvo tuzlansko je ovaj prigovor pored Ministarstva prosvjete i kulture RS uputilo i Republičkom pedagoškom zavodu RS-a, Ministarstvu za ljudska prava BiH, Helsinškom komitetu za ljudska prava BiH te Misiji OSCE-a BiH.