Zaključci okruglog stola o članarini u IZ

Okruglom stolu je od pozvanih 55 prisustvovalo 46 učesnika. Ova činjenica pokazuje da  za ovu temu u IZ postoji veliki ineters. Struktura učesnika je pažljivo odabrana tako da reprezentuje sve strukture IZ-e kojih se tiče institucija članarine. Okruglom stolu su prisustvovali Reisu-l-ulema, Zamjenik reisu-l-uleme, neki od članova Sabora, nekoliko članova Rijaseta, muftije, članovi Glavnog odbora Udruženja ilmijje, određen broj glavnih imama, određen broj predsjednika medžlisa, rukovodioci službi Rijaseta kao i predstavnici medija unutar IZ-e.

Na temelju 7 ponuđenih referata prisutnima je predočena trenutačna pozicija članarine u ukupnom radu IZ-e. U jednom od referata ponuđena su moguća rješenja i pravci djelovanja IZ-e u cilju razvoja ove institucije.  Diskusije koje su uslijedile nakon saopćenih referata ponudile su niz konretnih prijedloga za organe i institucije IZ-e, kako bi mogli poduzeti aktivnosti u pravcu poboljšanja institucije članarine.

Nepodijeljeno je opredjeljenje svih učesnika Okruglog stola kako su se stekli uvjeti da se problem članarine počne sistemski i strateški posmatrati. Različiti prijedlozi pojedinih rješenja omogućili su organizatoru da na samom kraju Okruglog stola predloži zaključke kao dobru osnovu organima IZ-e za izradu taktičih i strateških planova u vezi sa institucijom članarine u IZ. Učesnici okruglog stola su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

1. Potrebno je formirati radnu grupu koja će uraditi dinamički plan aktivnosti neophodnih za strateško i taktičko planiranje u vezi sa unapređenjem ove institucije. Radna grupa broji 9 članova. Radna grupa će biti popunjena na sljedeći način: 3 člana će imenovati Saborska komisija za vakuf i materijalno jačanje IZ-e, 3 člana će imenovati Rijaset IZ-e i 3 člana će imenovati Udruženje ilmijje IZ-e u BiH.

2. Radna grupa će pripremiti potrebne elemente za pripremu Pravilnika o članarini koju bi Rijaset IZ-e trebao, nakon usvajanja predložiti Saboru na verifikaciju.

3. U optimalnom vremenskom roku uraditi jedinstvenu informatičku evidenciju članstva IZ-e i uraditi jedinstvenu elektronsku člansku knjižicu za sve članove IZ-e u BiH.

4. Usvojiti jedinstvenu standardizaciju članstva i jedinstvenu kategorizaciju članarine koja bi se primjenjivala na cijelom području IZ-e u BiH.

5. Usvojiti jedinstvene kriterije za upravljanje članarinom kao i način raspodjele sredstava prikupljenih od članarine.

6. Predložiti Saboru IZ-e da donese odluku kojom će obavezati sve organe i institucije IZ-e da postojeće zakonske akte i odluke koji se tiču članarine, primijene i implementiraju do kraja 2011. godine.